17.06.2021 04:30:05
17.06.2021 05:24:29
ขาย
0.02
0.93785
0.9366
กำไร
2.04 USD
AUDCAD.
ดีล
#75362144
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 04:30:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 05:24:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.9366
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.04 USD
17.06.2021 04:15:01
17.06.2021 05:24:29
ขาย
0.01
0.9361
0.9366
กำไร
-0.41 USD
AUDCAD.
ดีล
#75361170
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 04:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.9361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 05:24:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9366
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.41 USD
16.06.2021 21:35:04
16.06.2021 21:49:14
ซื้อ
0.01
0.93352
0.93457
กำไร
0.86 USD
AUDCAD.
ดีล
#75335841
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:35:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93352
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:49:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93457
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.86 USD
16.06.2021 21:15:12
16.06.2021 21:24:40
ซื้อ
0.01
0.93495
0.93461
กำไร
-0.28 USD
AUDCAD.
ดีล
#75331318
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:15:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93495
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:24:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD
16.06.2021 21:19:17
16.06.2021 21:24:40
ซื้อ
0.02
0.93332
0.93461
กำไร
2.11 USD
AUDCAD.
ดีล
#75333024
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:19:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93332
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:24:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93461
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.11 USD
16.06.2021 21:05:06
16.06.2021 21:08:11
ซื้อ
0.01
0.93599
0.93693
กำไร
0.77 USD
AUDCAD.
ดีล
#75328162
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:05:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93599
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:08:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.77 USD
16.06.2021 21:01:47
16.06.2021 21:03:23
ซื้อ
0.03
0.93431
0.93571
กำไร
3.43 USD
AUDCAD.
ดีล
#75326482
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:01:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:03:23
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.93571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.43 USD
16.06.2021 21:00:56
16.06.2021 21:03:23
ซื้อ
0.02
0.93598
0.93571
กำไร
-0.44 USD
AUDCAD.
ดีล
#75325647
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:00:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:03:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.44 USD
16.06.2021 19:50:19
16.06.2021 21:03:23
ซื้อ
0.01
0.93716
0.93571
กำไร
-1.18 USD
AUDCAD.
ดีล
#75323079
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 19:50:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93716
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:03:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.18 USD
16.06.2021 12:17:13
16.06.2021 17:48:33
ขาย
0.02
0.93883
0.93764
กำไร
1.96 USD
AUDCAD.
ดีล
#75300394
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 12:17:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93883
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 17:48:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93764
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.96 USD
16.06.2021 05:22:07
16.06.2021 17:48:33
ขาย
0.01
0.93719
0.93764
กำไร
-0.37 USD
AUDCAD.
ดีล
#75283413
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 05:22:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 17:48:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93764
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.37 USD
15.06.2021 17:30:02
15.06.2021 18:58:29
ซื้อ
0.01
0.93578
0.93677
กำไร
0.82 USD
AUDCAD.
ดีล
#75267457
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 17:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 18:58:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93677
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
15.06.2021 13:36:20
15.06.2021 17:26:00
ขาย
0.02
0.93706
0.93588
กำไร
1.93 USD
AUDCAD.
ดีล
#75248345
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 13:36:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93706
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 17:26:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.93 USD
15.06.2021 04:46:24
15.06.2021 17:26:00
ขาย
0.01
0.93545
0.93588
กำไร
-0.35 USD
AUDCAD.
ดีล
#75222729
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:46:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93545
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 17:26:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
15.06.2021 13:16:49
15.06.2021 14:00:16
ซื้อ
0.01
0.93684
0.93783
กำไร
0.82 USD
AUDCAD.
ดีล
#75247581
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 13:16:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93684
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 14:00:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93783
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.82 USD
15.06.2021 04:48:19
15.06.2021 13:16:48
ซื้อ
0.02
0.9355
0.93668
กำไร
1.94 USD
AUDCAD.
ดีล
#75222836
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 04:48:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 13:16:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.94 USD
14.06.2021 16:40:00
15.06.2021 13:16:47
ซื้อ
0.01
0.93712
0.93669
กำไร
-0.35 USD
AUDCAD.
ดีล
#75202722
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93712
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 13:16:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93669
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
14.06.2021 23:00:01
15.06.2021 04:46:23
ขาย
0.01
0.9366
0.93564
กำไร
0.79 USD
AUDCAD.
ดีล
#75215646
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 23:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.9366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 04:46:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93564
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
14.06.2021 12:16:00
14.06.2021 16:35:51
ขาย
0.02
0.93826
0.93716
กำไร
1.81 USD
AUDCAD.
ดีล
#75185211
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 12:16:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93826
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:35:51
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93716
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.81 USD
14.06.2021 07:40:01
14.06.2021 16:35:50
ขาย
0.01
0.93666
0.93715
กำไร
-0.40 USD
AUDCAD.
ดีล
#75169165
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 07:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 16:35:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93715
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.40 USD
14.06.2021 04:05:03
14.06.2021 10:47:17
ซื้อ
0.01
0.93626
0.93721
กำไร
0.78 USD
AUDCAD.
ดีล
#75159722
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 04:05:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93626
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 10:47:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93721
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
11.06.2021 13:50:01
11.06.2021 18:31:13
ซื้อ
0.01
0.93759
0.9358
กำไร
-1.48 USD
AUDCAD.
ดีล
#75112689
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 13:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93759
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:31:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.48 USD
11.06.2021 17:40:04
11.06.2021 18:31:13
ซื้อ
0.03
0.93434
0.9358
กำไร
3.60 USD
AUDCAD.
ดีล
#75133344
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:40:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93434
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:31:13
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.9358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.60 USD
11.06.2021 15:29:19
11.06.2021 18:31:13
ซื้อ
0.02
0.93597
0.9358
กำไร
-0.28 USD
AUDCAD.
ดีล
#75119979
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:29:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:31:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.9358
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD
04.06.2021 15:32:36
11.06.2021 17:39:33
ขาย
0.05
0.93239
0.93456
กำไร
-8.94 USD
AUDCAD.
ดีล
#74814677
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 15:32:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93239
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.93456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.94 USD
04.06.2021 17:11:11
11.06.2021 17:39:33
ขาย
0.13
0.9356
0.93456
กำไร
11.14 USD
AUDCAD.
ดีล
#74827952
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 17:11:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.9356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:33
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
0.93456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.14 USD
11.06.2021 10:15:25
11.06.2021 17:39:33
ขาย
0.34
0.93885
0.93456
กำไร
120.18 USD
AUDCAD.
ดีล
#75097782
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:15:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
120.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:33
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
0.93456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
120.18 USD
04.06.2021 16:32:34
11.06.2021 17:39:33
ขาย
0.08
0.93399
0.93456
กำไร
-3.76 USD
AUDCAD.
ดีล
#74824454
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 16:32:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93399
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:33
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
0.93456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.76 USD
07.06.2021 11:54:04
11.06.2021 17:39:33
ขาย
0.21
0.93719
0.93456
กำไร
45.50 USD
AUDCAD.
ดีล
#74871101
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 11:54:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:33
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
0.93456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
45.50 USD
04.06.2021 10:50:06
11.06.2021 17:39:30
ขาย
0.02
0.92909
0.93455
กำไร
-9.00 USD
AUDCAD.
ดีล
#74802705
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 10:50:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.00 USD
03.06.2021 23:55:00
11.06.2021 17:39:30
ขาย
0.01
0.92748
0.93455
กำไร
-5.83 USD
AUDCAD.
ดีล
#74783634
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 23:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.92748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.83 USD
04.06.2021 15:30:42
11.06.2021 17:39:30
ขาย
0.03
0.93072
0.93455
กำไร
-9.47 USD
AUDCAD.
ดีล
#74813524
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 15:30:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93072
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 17:39:30
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.93455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-9.47 USD
11.06.2021 03:00:01
11.06.2021 10:00:13
ซื้อ
0.01
0.93726
0.93824
กำไร
0.81 USD
AUDCAD.
ดีล
#75084412
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 03:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 10:00:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.81 USD
09.06.2021 17:10:19
09.06.2021 19:21:49
ซื้อ
0.02
0.9348
0.93599
กำไร
1.96 USD
AUDCAD.
ดีล
#74998283
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:10:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 19:21:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.96 USD
09.06.2021 11:35:01
09.06.2021 19:21:49
ซื้อ
0.01
0.93642
0.93599
กำไร
-0.35 USD
AUDCAD.
ดีล
#74976172
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 11:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93642
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 19:21:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
08.06.2021 14:46:28
08.06.2021 19:44:50
ซื้อ
0.01
0.93605
0.9371
กำไร
0.87 USD
AUDCAD.
ดีล
#74930766
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 14:46:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93605
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 19:44:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9371
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
08.06.2021 13:00:00
08.06.2021 14:46:27
ซื้อ
0.01
0.93496
0.93592
กำไร
0.79 USD
AUDCAD.
ดีล
#74926351
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 13:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 14:46:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93592
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
08.06.2021 07:05:36
08.06.2021 07:34:42
ซื้อ
0.01
0.93612
0.93627
กำไร
0.13 USD
AUDCAD.
ดีล
#74910301
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 07:05:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93612
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 07:34:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93627
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
03.06.2021 16:14:27
04.06.2021 05:22:28
ซื้อ
0.02
0.92973
0.92852
กำไร
-2.00 USD
AUDCAD.
ดีล
#74762912
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:14:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92973
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 05:22:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.92852
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.00 USD
03.06.2021 19:51:44
04.06.2021 05:22:28
ซื้อ
0.05
0.92645
0.92852
กำไร
8.53 USD
AUDCAD.
ดีล
#74780687
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 19:51:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 05:22:28
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.92852
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.53 USD
03.06.2021 17:27:51
04.06.2021 05:22:28
ซื้อ
0.03
0.9281
0.92852
กำไร
1.03 USD
AUDCAD.
ดีล
#74773789
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 17:27:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9281
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 05:22:28
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.92852
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
03.06.2021 14:50:02
04.06.2021 05:22:27
ซื้อ
0.01
0.93135
0.92853
กำไร
-2.33 USD
AUDCAD.
ดีล
#74751125
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 14:50:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 05:22:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.92853
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.33 USD
03.06.2021 11:20:01
03.06.2021 14:49:01
ขาย
0.01
0.93232
0.93127
กำไร
0.87 USD
AUDCAD.
ดีล
#74739739
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 11:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93232
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 14:49:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93127
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
03.06.2021 09:31:48
03.06.2021 11:20:44
ซื้อ
0.02
0.93123
0.93241
กำไร
1.95 USD
AUDCAD.
ดีล
#74730737
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 09:31:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93123
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 11:20:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.95 USD
02.06.2021 21:55:00
03.06.2021 11:20:44
ซื้อ
0.01
0.93284
0.93241
กำไร
-0.35 USD
AUDCAD.
ดีล
#74711995
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 21:55:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93284
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.06.2021 11:20:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
02.06.2021 12:08:02
02.06.2021 15:20:05
ซื้อ
0.03
0.9322
0.9336
กำไร
3.48 USD
AUDCAD.
ดีล
#74681475
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:08:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9322
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:20:05
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.9336
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.48 USD
02.06.2021 09:19:38
02.06.2021 15:20:05
ซื้อ
0.02
0.93382
0.93361
กำไร
-0.35 USD
AUDCAD.
ดีล
#74669288
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 09:19:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93382
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:20:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.93361
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
02.06.2021 07:35:14
02.06.2021 15:20:03
ซื้อ
0.01
0.93542
0.93361
กำไร
-1.50 USD
AUDCAD.
ดีล
#74664135
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:35:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.93542
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:20:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93361
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.50 USD
01.06.2021 18:40:00
02.06.2021 07:18:38
ขาย
0.01
0.93369
0.93563
กำไร
-1.61 USD
AUDCAD.
ดีล
#74644994
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 18:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 07:18:38
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.93563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.61 USD
02.06.2021 04:30:03
02.06.2021 07:18:38
ขาย
0.03
0.93702
0.93563
กำไร
3.46 USD
AUDCAD.
ดีล
#74658094
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 04:30:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.93702
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 07:18:38
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
0.93563
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.46 USD