23.09.2021 21:08:45
24.09.2021 03:04:25
ซื้อ
0.45
1.85113
1.85136
กำไร
4.52 USD
GBPSGD
ดีล
#163753253
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 21:08:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.85113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 03:04:25
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.85136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
4.52 USD
23.09.2021 23:00:13
24.09.2021 02:07:47
ซื้อ
1.8
1.73718
1.73727
กำไร
0.19 USD
GBPCAD
ดีล
#163756127
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 23:00:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.73718
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 02:07:47
ปริมาณเทรด
1.8
ออก
1.73727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
0.19 USD
23.09.2021 17:45:08
23.09.2021 17:57:59
ขาย
0.33
0.89683
0.89584
กำไร
23.55 USD
NZDCAD
ดีล
#163746258
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 17:45:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89683
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 17:57:59
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
23.55 USD
22.09.2021 21:28:32
23.09.2021 17:45:08
ซื้อ
0.33
0.89532
0.89682
กำไร
36.82 USD
NZDCAD
ดีล
#163687697
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:28:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89532
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 17:45:08
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
36.82 USD
22.09.2021 22:32:39
23.09.2021 04:39:52
ขาย
0.45
1.84488
1.84376
กำไร
34.07 USD
GBPSGD
ดีล
#163696196
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:32:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84488
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
37.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.09.2021 04:39:52
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.84376
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
34.07 USD
22.09.2021 23:00:22
22.09.2021 23:30:02
ซื้อ
1.35
1.73813
1.74011
กำไร
199.80 USD
GBPCAD
ดีล
#163698129
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 23:00:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.73813
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
209.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 23:30:02
ปริมาณเทรด
1.35
ออก
1.74011
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.45 USD
กำไร
199.80 USD
22.09.2021 21:29:12
22.09.2021 22:32:40
ขาย
0.45
1.84496
1.84514
กำไร
-9.14 USD
GBPSGD
ดีล
#163687734
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 21:29:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 22:32:40
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.84514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
-9.14 USD
22.09.2021 17:33:45
22.09.2021 21:28:32
ซื้อ
0.33
0.89574
0.89521
กำไร
-16.07 USD
NZDCAD
ดีล
#163671056
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 17:33:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 21:28:32
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-16.07 USD
17.09.2021 17:55:31
22.09.2021 17:33:46
ขาย
0.33
0.89668
0.89576
กำไร
21.49 USD
NZDCAD
ดีล
#163472026
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:55:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
23.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 17:33:46
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89576
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
21.49 USD
17.09.2021 18:02:30
22.09.2021 17:33:46
ขาย
0.33
0.89749
0.89576
กำไร
42.43 USD
NZDCAD
ดีล
#163472924
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:02:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89749
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 17:33:46
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89576
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
42.43 USD
21.09.2021 21:00:20
22.09.2021 04:31:24
ขาย
0.45
1.84766
1.84737
กำไร
6.52 USD
GBPSGD
ดีล
#163627818
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 21:00:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:31:24
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.84737
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
6.52 USD
21.09.2021 23:00:23
22.09.2021 04:22:35
ขาย
1.35
1.75037
1.74848
กำไร
190.05 USD
GBPCAD
ดีล
#163630536
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 23:00:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.75037
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
199.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2021 04:22:35
ปริมาณเทรด
1.35
ออก
1.74848
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.45 USD
กำไร
190.05 USD
20.09.2021 23:18:46
21.09.2021 03:28:28
ขาย
0.45
1.84694
1.84579
กำไร
35.13 USD
GBPSGD
ดีล
#163574972
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 23:18:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84694
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 03:28:28
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.84579
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
35.13 USD
20.09.2021 23:00:34
21.09.2021 01:45:33
ซื้อ
1.35
1.75073
1.75104
กำไร
23.20 USD
GBPCAD
ดีล
#163574744
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 23:00:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.75073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2021 01:45:33
ปริมาณเทรด
1.35
ออก
1.75104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.45 USD
กำไร
23.20 USD
20.09.2021 22:35:15
20.09.2021 23:00:34
ขาย
0.45
1.84666
1.84644
กำไร
4.18 USD
GBPSGD
ดีล
#163573984
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 22:35:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.84666
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 23:00:34
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.84644
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
4.18 USD
20.09.2021 22:03:06
20.09.2021 22:31:52
ซื้อ
0.45
1.84603
1.84664
กำไร
17.15 USD
GBPSGD
ดีล
#163573297
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 22:03:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.84603
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
20.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 22:31:52
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.84664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
17.15 USD
20.09.2021 21:11:25
20.09.2021 21:51:35
ซื้อ
0.45
1.84598
1.8469
กำไร
27.46 USD
GBPSGD
ดีล
#163571511
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 21:11:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.84598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
30.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2021 21:51:35
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.8469
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
27.46 USD
17.09.2021 05:18:43
17.09.2021 18:02:13
ซื้อ
0.33
0.89567
0.89752
กำไร
45.56 USD
NZDCAD
ดีล
#163429829
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 05:18:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89567
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
47.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 18:02:13
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
45.56 USD
17.09.2021 05:18:58
17.09.2021 17:55:31
ซื้อ
0.33
0.89569
0.89669
กำไร
23.58 USD
NZDCAD
ดีล
#163429837
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 05:18:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89569
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 17:55:31
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89669
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
23.58 USD
16.09.2021 21:02:24
17.09.2021 12:54:40
ขาย
0.45
1.85497
1.85504
กำไร
-5.49 USD
GBPSGD
ดีล
#163421545
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 21:02:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.85497
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 12:54:40
ปริมาณเทรด
0.45
ออก
1.85504
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.15 USD
กำไร
-5.49 USD
02.09.2021 12:34:56
17.09.2021 05:18:53
ขาย
0.33
0.89305
0.89568
กำไร
-70.74 USD
NZDCAD
ดีล
#162908699
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 12:34:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89305
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-68.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:53
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-70.74 USD
08.09.2021 03:29:53
17.09.2021 05:18:52
ขาย
0.66
0.89845
0.89568
กำไร
139.53 USD
NZDCAD
ดีล
#163083031
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 03:29:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
144.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:52
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
139.53 USD
31.08.2021 15:40:59
17.09.2021 05:18:52
ขาย
0.33
0.88939
0.89568
กำไร
-165.98 USD
NZDCAD
ดีล
#162806738
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 15:40:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88939
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-163.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:52
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-165.98 USD
01.09.2021 17:20:45
17.09.2021 05:18:51
ขาย
0.33
0.89129
0.89568
กำไร
-116.54 USD
NZDCAD
ดีล
#162871150
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 17:20:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89129
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-114.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:51
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-116.54 USD
02.09.2021 16:41:25
17.09.2021 05:18:51
ขาย
0.66
0.89579
0.89568
กำไร
1.10 USD
NZDCAD
ดีล
#162922038
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:41:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:51
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
1.10 USD
08.09.2021 17:31:53
17.09.2021 05:18:51
ขาย
0.66
0.90129
0.89568
กำไร
287.32 USD
NZDCAD
ดีล
#163118858
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 17:31:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90129
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
291.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:51
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89568
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
287.32 USD
27.08.2021 20:50:28
17.09.2021 05:18:50
ขาย
0.33
0.88504
0.89567
กำไร
-278.90 USD
NZDCAD
ดีล
#162728315
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 20:50:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88504
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-276.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:50
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-278.90 USD
08.09.2021 11:26:58
17.09.2021 05:18:50
ขาย
0.66
0.89981
0.89567
กำไร
210.82 USD
NZDCAD
ดีล
#163098572
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 11:26:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89981
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
215.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:50
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
210.82 USD
08.09.2021 17:37:20
17.09.2021 05:18:50
ขาย
0.66
0.90261
0.89567
กำไร
356.54 USD
NZDCAD
ดีล
#163119663
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 17:37:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
361.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:50
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
356.54 USD
02.09.2021 15:10:12
17.09.2021 05:18:49
ขาย
0.66
0.89443
0.89567
กำไร
-69.15 USD
NZDCAD
ดีล
#162916618
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 15:10:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-64.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:49
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
-69.15 USD
01.09.2021 17:38:06
17.09.2021 05:18:49
ขาย
0.33
0.89215
0.89567
กำไร
-93.90 USD
NZDCAD
ดีล
#162872123
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 17:38:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-91.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:49
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-93.90 USD
03.09.2021 22:01:03
17.09.2021 05:18:49
ขาย
0.66
0.89724
0.89567
กำไร
77.08 USD
NZDCAD
ดีล
#162981896
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 22:01:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
81.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:49
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
77.08 USD
25.08.2021 03:03:34
17.09.2021 05:18:48
ขาย
0.33
0.87439
0.89567
กำไร
-556.02 USD
NZDCAD
ดีล
#162622393
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 03:03:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87439
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-553.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:48
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-556.02 USD
31.08.2021 09:13:23
17.09.2021 05:18:48
ขาย
0.33
0.88822
0.89567
กำไร
-196.16 USD
NZDCAD
ดีล
#162788991
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 09:13:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88822
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-193.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:48
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-196.16 USD
31.08.2021 17:34:28
17.09.2021 05:18:48
ขาย
0.33
0.89035
0.89567
กำไร
-140.74 USD
NZDCAD
ดีล
#162814290
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 17:34:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-138.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:48
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-140.74 USD
08.09.2021 17:31:52
17.09.2021 05:18:47
ขาย
0.66
0.90128
0.89567
กำไร
287.32 USD
NZDCAD
ดีล
#163118844
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 17:31:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
291.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:47
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
287.32 USD
08.09.2021 11:26:57
17.09.2021 05:18:47
ขาย
0.66
0.89982
0.89567
กำไร
211.34 USD
NZDCAD
ดีล
#163098568
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 11:26:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89982
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
215.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:47
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
211.34 USD
08.09.2021 17:37:20
17.09.2021 05:18:47
ขาย
0.66
0.90266
0.89567
กำไร
359.14 USD
NZDCAD
ดีล
#163119658
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 17:37:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90266
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
363.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:47
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
359.14 USD
03.09.2021 22:01:02
17.09.2021 05:18:46
ขาย
0.66
0.89724
0.89567
กำไร
77.08 USD
NZDCAD
ดีล
#162981889
วันและเวลาเปิดทำการ
03.09.2021 22:01:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
81.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:46
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
77.08 USD
02.09.2021 16:41:24
17.09.2021 05:18:46
ขาย
0.66
0.89579
0.89567
กำไร
1.62 USD
NZDCAD
ดีล
#162922031
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 16:41:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:46
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
1.62 USD
02.09.2021 15:10:12
17.09.2021 05:18:46
ขาย
0.66
0.89443
0.89566
กำไร
-68.63 USD
NZDCAD
ดีล
#162916610
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 15:10:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-64.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:46
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
-68.63 USD
08.09.2021 03:29:53
17.09.2021 05:18:46
ขาย
0.66
0.89845
0.89567
กำไร
140.05 USD
NZDCAD
ดีล
#163083025
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 03:29:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
144.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:46
ปริมาณเทรด
0.66
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.62 USD
กำไร
140.05 USD
01.09.2021 17:20:44
17.09.2021 05:18:45
ขาย
0.33
0.89129
0.89566
กำไร
-116.02 USD
NZDCAD
ดีล
#162871143
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 17:20:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89129
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-113.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:45
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-116.02 USD
01.09.2021 17:38:05
17.09.2021 05:18:45
ขาย
0.33
0.89215
0.89566
กำไร
-93.64 USD
NZDCAD
ดีล
#162872115
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2021 17:38:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89215
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-91.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:45
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-93.64 USD
02.09.2021 12:34:55
17.09.2021 05:18:45
ขาย
0.33
0.89309
0.89566
กำไร
-69.18 USD
NZDCAD
ดีล
#162908691
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2021 12:34:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-66.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:45
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-69.18 USD
31.08.2021 08:46:59
17.09.2021 05:18:44
ขาย
0.33
0.88763
0.89567
กำไร
-211.51 USD
NZDCAD
ดีล
#162787656
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 08:46:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88763
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-209.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:44
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-211.51 USD
31.08.2021 15:40:57
17.09.2021 05:18:44
ขาย
0.33
0.88939
0.89566
กำไร
-165.46 USD
NZDCAD
ดีล
#162806731
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 15:40:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88939
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-163.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:44
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-165.46 USD
31.08.2021 17:34:27
17.09.2021 05:18:44
ขาย
0.33
0.89035
0.89566
กำไร
-140.48 USD
NZDCAD
ดีล
#162814283
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2021 17:34:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-138.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:44
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-140.48 USD
27.08.2021 20:08:30
17.09.2021 05:18:43
ขาย
0.33
0.88494
0.89567
กำไร
-281.50 USD
NZDCAD
ดีล
#162727543
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2021 20:08:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.88494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-279.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:43
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-281.50 USD
24.08.2021 08:45:49
17.09.2021 05:18:43
ขาย
0.33
0.87435
0.89567
กำไร
-557.05 USD
NZDCAD
ดีล
#162592192
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 08:45:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-554.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.09.2021 05:18:43
ปริมาณเทรด
0.33
ออก
0.89567
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.31 USD
กำไร
-557.05 USD