12.10.2021 14:29:26
14.10.2021 13:38:44
ซื้อ
0.07
1.1552
1.16053
กำไร
35.91 USD
EURUSD
ดีล
#164340271
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 14:29:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1552
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
37.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 13:38:44
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.16053
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
35.91 USD
07.10.2021 05:08:08
14.10.2021 13:38:40
ซื้อ
0.07
1.15552
1.16053
กำไร
33.67 USD
EURUSD
ดีล
#164203693
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 05:08:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.15552
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.10.2021 13:38:40
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.16053
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
33.67 USD
05.10.2021 05:29:39
08.10.2021 04:56:34
ซื้อ
0.07
0.92544
0.92907
กำไร
25.95 USD
USDCHF
ดีล
#164097296
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 05:29:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.92544
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.10.2021 04:56:34
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.92907
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
25.95 USD
16.09.2021 19:43:45
01.10.2021 16:30:35
ซื้อ
0.07
22.779
22.465
กำไร
-111.44 USD
XAGUSD
ดีล
#163419940
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 19:43:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.779
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-109.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:30:35
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
22.465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
-111.44 USD
16.09.2021 12:53:06
01.10.2021 16:30:30
ซื้อ
0.07
1780.3
1755.83
กำไร
-172.83 USD
XAUUSD
ดีล
#163122793
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 12:53:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1780.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-171.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:30:30
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1755.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
-172.83 USD
16.09.2021 14:23:53
01.10.2021 16:30:25
ซื้อ
0.07
23.44
22.462
กำไร
-343.84 USD
XAGUSD
ดีล
#163282001
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 14:23:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-342.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:30:25
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
22.462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
-343.84 USD
16.09.2021 19:43:05
01.10.2021 16:29:33
ซื้อ
0.07
1754.48
1757.17
กำไร
17.29 USD
XAUUSD
ดีล
#163419923
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 19:43:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1754.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
18.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:33
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1757.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
17.29 USD
20.09.2021 05:24:03
01.10.2021 16:29:29
ซื้อ
0.07
1743.41
1756.94
กำไร
93.17 USD
XAUUSD
ดีล
#163419931
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:24:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1743.41
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
94.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:29
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1756.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
93.17 USD
28.09.2021 10:04:49
01.10.2021 16:29:25
ซื้อ
0.14
1737.12
1756.78
กำไร
272.16 USD
XAUUSD
ดีล
#163419954
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 10:04:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1737.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
275.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:25
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
1756.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.08 USD
กำไร
272.16 USD
21.09.2021 11:25:48
01.10.2021 16:29:20
ซื้อ
0.07
22.416
22.473
กำไร
18.41 USD
XAGUSD
ดีล
#163596960
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 11:25:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.416
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:20
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
22.473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
18.41 USD
28.09.2021 15:42:08
01.10.2021 16:29:15
ซื้อ
0.07
22.11
22.474
กำไร
125.86 USD
XAGUSD
ดีล
#163795811
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:42:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
22.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
127.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:15
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
22.474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
125.86 USD
30.09.2021 05:32:18
01.10.2021 16:29:10
ซื้อ
0.07
1732.69
1757.1
กำไร
169.33 USD
XAUUSD
ดีล
#163958949
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2021 05:32:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1732.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
170.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:10
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1757.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
169.33 USD
30.09.2021 13:34:41
01.10.2021 16:29:06
ซื้อ
0.07
1725.53
1757.37
กำไร
221.34 USD
XAUUSD
ดีล
#163958952
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2021 13:34:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1725.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
222.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:06
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1757.37
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
221.34 USD
30.09.2021 05:32:42
01.10.2021 16:29:01
ซื้อ
0.07
21.542
22.472
กำไร
323.96 USD
XAGUSD
ดีล
#163958960
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2021 05:32:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
21.542
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
325.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.10.2021 16:29:01
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
22.472
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
323.96 USD
20.09.2021 12:04:47
24.09.2021 10:35:06
ซื้อ
0.07
1.17081
1.17397
กำไร
20.72 USD
EURUSD
ดีล
#163527468
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 12:04:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17081
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
22.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:35:06
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.17397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
20.72 USD
20.09.2021 11:12:44
24.09.2021 10:35:02
ซื้อ
0.14
1.36717
1.37176
กำไร
61.46 USD
GBPUSD
ดีล
#163523145
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 11:12:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
64.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:35:02
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
1.37176
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
61.46 USD
22.09.2021 22:01:42
24.09.2021 10:34:52
ซื้อ
0.07
1.36105
1.37169
กำไร
73.08 USD
GBPUSD
ดีล
#162560487
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 22:01:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36105
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
74.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.09.2021 10:34:52
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.37169
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
73.08 USD
13.09.2021 14:32:03
15.09.2021 10:17:37
ซื้อ
0.07
1.17741
1.18098
กำไร
23.59 USD
EURUSD
ดีล
#163251676
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 14:32:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17741
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:17:37
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18098
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
23.59 USD
13.09.2021 14:31:50
15.09.2021 10:17:34
ซื้อ
0.07
1.17742
1.18098
กำไร
23.52 USD
EURUSD
ดีล
#163251665
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 14:31:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:17:34
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18098
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
23.52 USD
08.09.2021 16:44:06
15.09.2021 10:17:30
ซื้อ
0.07
1791.87
1800.53
กำไร
59.08 USD
XAUUSD
ดีล
#163113831
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 16:44:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1791.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:17:30
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1800.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
59.08 USD
08.09.2021 03:54:28
15.09.2021 10:17:27
ซื้อ
0.07
1798.72
1800.66
กำไร
12.04 USD
XAUUSD
ดีล
#163083439
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2021 03:54:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1798.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:17:27
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1800.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
12.04 USD
13.09.2021 14:32:44
15.09.2021 10:17:23
ซื้อ
0.07
23.627
23.726
กำไร
33.11 USD
XAGUSD
ดีล
#163251702
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2021 14:32:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.627
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:17:23
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
23.726
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
33.11 USD
14.09.2021 14:50:34
15.09.2021 10:17:12
ซื้อ
0.07
1785.05
1800.62
กำไร
107.45 USD
XAUUSD
ดีล
#163281994
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 14:50:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1785.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
108.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2021 10:17:12
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1800.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
107.45 USD
30.08.2021 06:28:17
07.09.2021 14:23:56
ขาย
0.07
1814.51
1808.96
กำไร
37.31 USD
XAUUSD
ดีล
#162745613
วันและเวลาเปิดทำการ
30.08.2021 06:28:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1814.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2021 14:23:56
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1808.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
37.31 USD
24.08.2021 20:26:04
25.08.2021 07:48:36
ขาย
0.07
1806.57
1793.67
กำไร
88.76 USD
XAUUSD
ดีล
#162616597
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2021 20:26:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1806.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
90.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.08.2021 07:48:36
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1793.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
88.76 USD
23.08.2021 11:52:26
24.08.2021 04:10:54
ซื้อ
0.07
1.36511
1.37149
กำไร
43.26 USD
GBPUSD
ดีล
#162560464
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2021 11:52:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36511
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 04:10:54
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.37149
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
43.26 USD
20.08.2021 06:22:18
24.08.2021 04:10:49
ซื้อ
0.07
1.16868
1.17392
กำไร
35.28 USD
EURUSD
ดีล
#162512703
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2021 06:22:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16868
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
36.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 04:10:49
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.17392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
35.28 USD
18.08.2021 20:10:53
24.08.2021 04:10:45
ซื้อ
0.07
1.17033
1.17392
กำไร
23.73 USD
EURUSD
ดีล
#162462162
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 20:10:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 04:10:45
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.17392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
23.73 USD
18.08.2021 20:10:27
24.08.2021 04:10:41
ซื้อ
0.07
1.17028
1.17392
กำไร
24.08 USD
EURUSD
ดีล
#162462152
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 20:10:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17028
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.08.2021 04:10:41
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.17392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
24.08 USD
13.08.2021 10:17:23
13.08.2021 18:22:00
ซื้อ
0.07
23.397
23.766
กำไร
127.61 USD
XAGUSD
ดีล
#162318215
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2021 10:17:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
23.397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
129.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:22:00
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
23.766
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
127.61 USD
10.08.2021 05:34:18
13.08.2021 18:21:56
ซื้อ
0.07
1.17342
1.18005
กำไร
45.01 USD
EURUSD
ดีล
#162197127
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2021 05:34:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17342
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:56
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.18005
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
45.01 USD
10.08.2021 05:34:08
13.08.2021 18:21:51
ซื้อ
0.07
1735.26
1774.52
กำไร
273.28 USD
XAUUSD
ดีล
#162197122
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2021 05:34:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1735.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
274.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:51
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1774.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
273.28 USD
06.08.2021 18:00:03
13.08.2021 18:21:45
ซื้อ
0.07
1760.86
1774.51
กำไร
94.01 USD
XAUUSD
ดีล
#162132551
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 18:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1760.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
95.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:45
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1774.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
94.01 USD
06.08.2021 18:00:10
13.08.2021 18:21:41
ซื้อ
0.07
1760.58
1774.36
กำไร
94.92 USD
XAUUSD
ดีล
#162132544
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 18:00:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1760.58
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
96.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:41
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1774.36
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
94.92 USD
06.08.2021 17:24:29
13.08.2021 18:21:36
ซื้อ
0.07
24.273
23.762
กำไร
-180.39 USD
XAGUSD
ดีล
#162132341
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 17:24:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24.273
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-178.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:36
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
23.762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
-180.39 USD
06.08.2021 17:23:43
13.08.2021 18:21:32
ซื้อ
0.07
1.38717
1.38588
กำไร
-10.43 USD
GBPUSD
ดีล
#162132305
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 17:23:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:32
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.38588
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
-10.43 USD
06.08.2021 17:24:20
13.08.2021 18:21:20
ซื้อ
0.07
1765.05
1773.92
กำไร
60.55 USD
XAUUSD
ดีล
#162132337
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 17:24:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1765.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:20
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1773.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
60.55 USD
06.08.2021 19:57:45
13.08.2021 18:21:14
ซื้อ
0.14
1.17545
1.17989
กำไร
59.36 USD
EURUSD
ดีล
#162132295
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 19:57:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17545
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:14
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
1.17989
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
59.36 USD
06.08.2021 17:22:57
13.08.2021 18:21:10
ซื้อ
0.07
1.17592
1.17986
กำไร
26.18 USD
EURUSD
ดีล
#162132281
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 17:22:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.17592
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:10
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.17986
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
26.18 USD
09.08.2021 01:45:30
13.08.2021 18:21:06
ซื้อ
0.14
1752.98
1773.7
กำไร
287.00 USD
XAUUSD
ดีล
#160856537
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 01:45:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1752.98
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
290.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2021 18:21:06
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
1773.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.08 USD
กำไร
287.00 USD
04.08.2021 16:29:13
04.08.2021 18:21:29
ขาย
0.07
1831.07
1807.77
กำไร
161.56 USD
XAUUSD
ดีล
#161907178
วันและเวลาเปิดทำการ
04.08.2021 16:29:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1831.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
163.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 18:21:29
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1807.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
161.56 USD
02.08.2021 12:19:24
04.08.2021 18:21:25
ซื้อ
0.21
0.90521
0.90744
กำไร
47.41 USD
USDCHF
ดีล
#161948443
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 12:19:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90521
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2021 18:21:25
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
0.90744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-4.20 USD
กำไร
47.41 USD
28.07.2021 18:07:00
02.08.2021 12:16:49
ซื้อ
0.14
0.85118
0.85373
กำไร
46.62 USD
EURGBP
ดีล
#161829962
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 18:07:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
49.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2021 12:16:49
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
0.85373
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.08 USD
กำไร
46.62 USD
20.07.2021 07:49:41
26.07.2021 12:11:32
ซื้อ
0.14
25.209
25.392
กำไร
125.02 USD
XAGUSD
ดีล
#161523041
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 07:49:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
25.209
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
128.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2021 12:11:32
ปริมาณเทรด
0.14
ออก
25.392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.08 USD
กำไร
125.02 USD
14.07.2021 20:44:45
16.07.2021 17:20:40
ขาย
0.07
1825.26
1815.25
กำไร
68.53 USD
XAUUSD
ดีล
#161352976
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 20:44:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1825.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
70.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2021 17:20:40
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1815.25
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
68.53 USD
12.07.2021 06:56:25
15.07.2021 12:01:32
ซื้อ
0.07
0.85479
0.85584
กำไร
8.63 USD
EURGBP
ดีล
#161233246
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 06:56:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 12:01:32
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.85584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
8.63 USD
14.07.2021 06:39:58
15.07.2021 12:01:27
ซื้อ
0.07
0.85251
0.85584
กำไร
30.73 USD
EURGBP
ดีล
#161321511
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 06:39:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2021 12:01:27
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.85584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
30.73 USD
12.07.2021 10:28:47
12.07.2021 14:48:14
ขาย
0.07
1802.55
1798.47
กำไร
27.02 USD
XAUUSD
ดีล
#161235268
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 10:28:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1802.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
28.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 14:48:14
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1798.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
27.02 USD
09.07.2021 12:51:22
12.07.2021 06:55:56
ซื้อ
0.07
1.37897
1.38847
กำไร
65.10 USD
GBPUSD
ดีล
#161194133
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2021 12:51:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37897
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
66.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2021 06:55:56
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.38847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
65.10 USD
28.06.2021 11:23:26
01.07.2021 10:54:28
ซื้อ
0.07
1775.67
1776.32
กำไร
3.01 USD
XAUUSD
ดีล
#160782003
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 11:23:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1775.67
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2021 10:54:28
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1776.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.54 USD
กำไร
3.01 USD