02.07.2021 19:16:47
11.08.2021 18:36:00
ขาย
0.2
1781.84
1750.02
กำไร
627.02 USD
XAUUSD
ดีล
#160973746
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2021 19:16:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1781.84
สวอป (Swap)
-7.98 USD
ทั้งหมด
636.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2021 18:36:00
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1750.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
627.02 USD
09.08.2021 01:48:05
11.08.2021 18:36:00
ขาย
0.2
1741.77
1750.02
กำไร
-166.82 USD
XAUUSD
ดีล
#160833582
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 01:48:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1741.77
สวอป (Swap)
-0.42 USD
ทั้งหมด
-165.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2021 18:36:00
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1750.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
-166.82 USD
02.08.2021 19:07:20
05.08.2021 16:40:31
ซื้อ
0.4
1815.62
1805.6
กำไร
-419.81 USD
XAUUSD
ดีล
#161965089
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2021 19:07:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1815.62
สวอป (Swap)
-16.21 USD
ทั้งหมด
-400.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:40:31
ปริมาณเทรด
0.4
ออก
1805.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2.80 USD
กำไร
-419.81 USD
23.06.2021 16:47:10
05.08.2021 16:40:31
ซื้อ
0.2
1792.2
1805.6
กำไร
193.70 USD
XAUUSD
ดีล
#160633565
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 16:47:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.2
สวอป (Swap)
-72.90 USD
ทั้งหมด
268.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.08.2021 16:40:31
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1805.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
193.70 USD
29.06.2021 14:19:52
02.07.2021 13:33:29
ขาย
0.2
1765.01
1785
กำไร
-402.25 USD
XAUUSD
ดีล
#160833545
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 14:19:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1765.01
สวอป (Swap)
-1.05 USD
ทั้งหมด
-399.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2021 13:33:29
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1785
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
-402.25 USD
21.06.2021 14:57:46
29.06.2021 15:43:11
ซื้อ
0.2
1782.9
1762
กำไร
-432.36 USD
XAUUSD
ดีล
#160594448
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 14:57:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1782.9
สวอป (Swap)
-12.96 USD
ทั้งหมด
-418.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 15:43:11
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
1762
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1.40 USD
กำไร
-432.36 USD
11.06.2021 11:00:55
17.06.2021 17:01:10
ขาย
0.03
1898.68
1781.1
กำไร
352.35 USD
XAUUSD
ดีล
#160322759
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:00:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1898.68
สวอป (Swap)
-0.18 USD
ทั้งหมด
352.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2021 17:01:10
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1781.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
352.35 USD
16.04.2021 15:41:01
16.06.2021 23:42:58
ขาย
0.5
1783.54
1807.77
กำไร
-1 245.76 USD
XAUUSD
ดีล
#158978403
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 15:41:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1783.54
สวอป (Swap)
-30.76 USD
ทั้งหมด
-1 211.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1807.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-1 245.76 USD
06.05.2021 16:42:00
16.06.2021 23:42:58
ขาย
3
1807.77
1807
กำไร
87.20 USD
XAUUSD
ดีล
#159508318
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 16:42:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1807.77
สวอป (Swap)
-122.80 USD
ทั้งหมด
231.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
3
ออก
1807
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.00 USD
กำไร
87.20 USD
31.03.2021 17:19:00
16.06.2021 23:42:58
ขาย
0.5
1698.52
1807.77
กำไร
-5 506.15 USD
XAUUSD
ดีล
#158611151
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 17:19:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1698.52
สวอป (Swap)
-40.15 USD
ทั้งหมด
-5 462.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1807.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-5 506.15 USD
06.04.2021 16:51:00
16.06.2021 23:42:58
ขาย
0.5
1739.27
1807.77
กำไร
-3 465.52 USD
XAUUSD
ดีล
#158739778
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 16:51:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1739.27
สวอป (Swap)
-37.02 USD
ทั้งหมด
-3 425.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1807.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-3 465.52 USD
16.04.2021 03:47:32
16.06.2021 23:42:58
ขาย
0.5
1763.38
1807.77
กำไร
-2 253.76 USD
XAUUSD
ดีล
#158962779
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 03:47:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1763.38
สวอป (Swap)
-30.76 USD
ทั้งหมด
-2 219.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1807.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-2 253.76 USD
31.03.2021 05:59:00
16.06.2021 23:42:58
ขาย
0.5
1678.07
1807.77
กำไร
-6 528.65 USD
XAUUSD
ดีล
#158574272
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 05:59:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1678.07
สวอป (Swap)
-40.15 USD
ทั้งหมด
-6 485.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1807.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-6 528.65 USD
01.04.2021 10:28:01
16.06.2021 23:42:58
ขาย
0.5
1719.2
1807.77
กำไร
-4 470.58 USD
XAUUSD
ดีล
#158634656
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2021 10:28:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1719.2
สวอป (Swap)
-38.58 USD
ทั้งหมด
-4 428.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1807.77
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-4 470.58 USD
04.06.2021 14:44:39
16.06.2021 23:42:58
ขาย
3
1869.6
1807
กำไร
18 727.51 USD
XAUUSD
ดีล
#160171747
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 14:44:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1869.6
สวอป (Swap)
-31.49 USD
ทั้งหมด
18 780.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 23:42:58
ปริมาณเทรด
3
ออก
1807
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.00 USD
กำไร
18 727.51 USD
08.06.2021 16:39:04
14.06.2021 12:09:38
ขาย
3
1891.5
1858.54
กำไร
9 848.11 USD
XAUUSD
ดีล
#160237002
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 16:39:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1891.5
สวอป (Swap)
-18.89 USD
ทั้งหมด
9 888.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 12:09:38
ปริมาณเทรด
3
ออก
1858.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.00 USD
กำไร
9 848.11 USD
11.06.2021 11:01:10
14.06.2021 03:37:49
ขาย
3
1898.36
1872.79
กำไร
7 646.85 USD
XAUUSD
ดีล
#160322767
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:01:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1898.36
สวอป (Swap)
-3.15 USD
ทั้งหมด
7 671.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2021 03:37:49
ปริมาณเทรด
3
ออก
1872.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.00 USD
กำไร
7 646.85 USD
02.06.2021 14:32:28
04.06.2021 17:07:58
ขาย
3
1895.02
1892.05
กำไร
857.41 USD
XAUUSD
ดีล
#160105061
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 14:32:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1895.02
สวอป (Swap)
-12.59 USD
ทั้งหมด
891.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 17:07:58
ปริมาณเทรด
3
ออก
1892.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.00 USD
กำไร
857.41 USD
02.06.2021 09:24:42
04.06.2021 17:07:58
ขาย
3
1898.61
1892.05
กำไร
1 934.41 USD
XAUUSD
ดีล
#160091099
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 09:24:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1898.61
สวอป (Swap)
-12.59 USD
ทั้งหมด
1 968.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 17:07:58
ปริมาณเทรด
3
ออก
1892.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.00 USD
กำไร
1 934.41 USD
01.06.2021 18:44:20
02.06.2021 11:31:29
ขาย
3
1898.55
1898.94
กำไร
-141.15 USD
XAUUSD
ดีล
#160079273
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 18:44:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1898.55
สวอป (Swap)
-3.15 USD
ทั้งหมด
-117.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 11:31:29
ปริมาณเทรด
3
ออก
1898.94
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.00 USD
กำไร
-141.15 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:08:09
ขาย
1.5
1876.39
1906.78
กำไร
-4 573.72 USD
XAUUSD
ดีล
#159925804
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 08:12:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1876.39
สวอป (Swap)
-4.72 USD
ทั้งหมด
-4 558.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 08:08:09
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
1906.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
-4 573.72 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:47
ขาย
1
1876.39
1906.69
กำไร
-3 040.14 USD
XAUUSD
ดีล
#159925800
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 08:12:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1876.39
สวอป (Swap)
-3.14 USD
ทั้งหมด
-3 030.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 08:07:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
1906.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
-3 040.14 USD
18.05.2021 03:35:11
26.05.2021 08:07:39
ขาย
2.5
1869.71
1906.61
กำไร
-9 263.46 USD
XAUUSD
ดีล
#159925798
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 03:35:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1869.71
สวอป (Swap)
-20.96 USD
ทั้งหมด
-9 225.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 08:07:39
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
1906.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-17.50 USD
กำไร
-9 263.46 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:34
ขาย
2.5
1876.39
1906.62
กำไร
-7 582.87 USD
XAUUSD
ดีล
#159925797
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 08:12:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1876.39
สวอป (Swap)
-7.87 USD
ทั้งหมด
-7 557.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 08:07:34
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
1906.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-17.50 USD
กำไร
-7 582.87 USD
18.05.2021 03:35:11
26.05.2021 08:07:25
ขาย
2.5
1869.71
1906.62
กำไร
-9 265.97 USD
XAUUSD
ดีล
#159736535
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 03:35:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1869.71
สวอป (Swap)
-20.97 USD
ทั้งหมด
-9 227.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 08:07:25
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
1906.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-17.50 USD
กำไร
-9 265.97 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:11
ขาย
2
1876.39
1906.45
กำไร
-6 032.29 USD
XAUUSD
ดีล
#159925792
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 08:12:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1876.39
สวอป (Swap)
-6.29 USD
ทั้งหมด
-6 012.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 08:07:11
ปริมาณเทรด
2
ออก
1906.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-6 032.29 USD
21.05.2021 08:12:05
26.05.2021 08:07:03
ขาย
1
1876.39
1906.46
กำไร
-3 017.15 USD
XAUUSD
ดีล
#159830540
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 08:12:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1876.39
สวอป (Swap)
-3.15 USD
ทั้งหมด
-3 007.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 08:07:03
ปริมาณเทรด
1
ออก
1906.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
-3 017.15 USD
20.05.2021 06:48:00
21.05.2021 16:05:31
ซื้อ
0.03
1876.33
1888.81
กำไร
36.99 USD
XAUUSD
ดีล
#159804061
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 06:48:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1876.33
สวอป (Swap)
-0.24 USD
ทั้งหมด
37.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2021 16:05:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1888.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
36.99 USD
20.05.2021 06:30:02
21.05.2021 16:05:24
ซื้อ
0.03
1877.3
1888.62
กำไร
33.51 USD
XAUUSD
ดีล
#159803870
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 06:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1877.3
สวอป (Swap)
-0.24 USD
ทั้งหมด
33.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2021 16:05:24
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1888.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
33.51 USD
19.05.2021 16:58:02
21.05.2021 16:05:11
ซื้อ
0.5
1889.55
1888.74
กำไร
-60.21 USD
XAUUSD
ดีล
#159787784
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 16:58:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1889.55
สวอป (Swap)
-16.21 USD
ทั้งหมด
-40.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2021 16:05:11
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1888.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-60.21 USD
19.05.2021 21:12:00
21.05.2021 16:05:02
ซื้อ
0.5
1869.1
1888.19
กำไร
934.79 USD
XAUUSD
ดีล
#159795316
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:12:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1869.1
สวอป (Swap)
-16.21 USD
ทั้งหมด
954.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2021 16:05:02
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1888.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
934.79 USD
20.05.2021 06:14:00
20.05.2021 06:30:00
ซื้อ
0.03
1876.62
1877.28
กำไร
1.77 USD
XAUUSD
ดีล
#159803676
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 06:14:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1876.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 06:30:00
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1877.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
1.77 USD
20.05.2021 05:52:01
20.05.2021 06:13:03
ซื้อ
0.03
1875.35
1876.19
กำไร
2.31 USD
XAUUSD
ดีล
#159803403
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2021 05:52:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1875.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 06:13:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1876.19
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
2.31 USD
19.05.2021 18:58:02
20.05.2021 05:51:55
ซื้อ
0.03
1885.5
1875.21
กำไร
-31.81 USD
XAUUSD
ดีล
#159792610
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 18:58:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1885.5
สวอป (Swap)
-0.73 USD
ทั้งหมด
-30.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:55
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1875.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
-31.81 USD
19.05.2021 19:18:01
20.05.2021 05:51:54
ซื้อ
0.03
1884.03
1875.2
กำไร
-27.43 USD
XAUUSD
ดีล
#159792940
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 19:18:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1884.03
สวอป (Swap)
-0.73 USD
ทั้งหมด
-26.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1875.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
-27.43 USD
19.05.2021 19:32:01
20.05.2021 05:51:54
ซื้อ
0.03
1883.2
1875.2
กำไร
-24.94 USD
XAUUSD
ดีล
#159793124
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 19:32:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1883.2
สวอป (Swap)
-0.73 USD
ทั้งหมด
-24.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1875.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
-24.94 USD
19.05.2021 19:40:00
20.05.2021 05:51:53
ซื้อ
0.05
1882.03
1875.2
กำไร
-35.72 USD
XAUUSD
ดีล
#159793212
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 19:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1882.03
สวอป (Swap)
-1.22 USD
ทั้งหมด
-34.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:53
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1875.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.35 USD
กำไร
-35.72 USD
19.05.2021 19:41:03
20.05.2021 05:51:53
ซื้อ
0.05
1881.11
1875.2
กำไร
-31.12 USD
XAUUSD
ดีล
#159793229
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 19:41:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1881.11
สวอป (Swap)
-1.22 USD
ทั้งหมด
-29.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:53
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1875.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.35 USD
กำไร
-31.12 USD
19.05.2021 20:25:01
20.05.2021 05:51:52
ซื้อ
0.08
1878.69
1875.21
กำไร
-30.35 USD
XAUUSD
ดีล
#159793944
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 20:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1878.69
สวอป (Swap)
-1.95 USD
ทั้งหมด
-27.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:52
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1875.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.56 USD
กำไร
-30.35 USD
19.05.2021 19:46:01
20.05.2021 05:51:52
ซื้อ
0.05
1879.99
1875.21
กำไร
-25.47 USD
XAUUSD
ดีล
#159793313
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 19:46:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1879.99
สวอป (Swap)
-1.22 USD
ทั้งหมด
-23.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:52
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1875.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.35 USD
กำไร
-25.47 USD
19.05.2021 21:05:02
20.05.2021 05:51:51
ซื้อ
0.08
1874.16
1875.21
กำไร
5.89 USD
XAUUSD
ดีล
#159794643
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:05:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1874.16
สวอป (Swap)
-1.95 USD
ทั้งหมด
8.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:51
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1875.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.56 USD
กำไร
5.89 USD
19.05.2021 21:08:00
20.05.2021 05:51:50
ซื้อ
0.08
1873.21
1875.2
กำไร
13.41 USD
XAUUSD
ดีล
#159794958
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:08:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1873.21
สวอป (Swap)
-1.95 USD
ทั้งหมด
15.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:50
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1875.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.56 USD
กำไร
13.41 USD
19.05.2021 21:10:00
20.05.2021 05:51:50
ซื้อ
0.1
1872.24
1875.16
กำไร
26.07 USD
XAUUSD
ดีล
#159795188
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1872.24
สวอป (Swap)
-2.43 USD
ทั้งหมด
29.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:50
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1875.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
26.07 USD
19.05.2021 21:11:00
20.05.2021 05:51:49
ซื้อ
0.1
1869.69
1875.16
กำไร
51.57 USD
XAUUSD
ดีล
#159795262
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:11:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1869.69
สวอป (Swap)
-2.43 USD
ทั้งหมด
54.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:49
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1875.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
51.57 USD
19.05.2021 21:13:00
20.05.2021 05:51:49
ซื้อ
0.1
1868.41
1875.16
กำไร
64.37 USD
XAUUSD
ดีล
#159795368
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:13:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1868.41
สวอป (Swap)
-2.43 USD
ทั้งหมด
67.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:49
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1875.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
64.37 USD
19.05.2021 21:16:03
20.05.2021 05:51:48
ซื้อ
0.1
1866.52
1875.16
กำไร
83.27 USD
XAUUSD
ดีล
#159795600
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:16:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1866.52
สวอป (Swap)
-2.43 USD
ทั้งหมด
86.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:48
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1875.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
83.27 USD
19.05.2021 21:46:00
20.05.2021 05:51:48
ซื้อ
0.1
1864.41
1875.16
กำไร
104.37 USD
XAUUSD
ดีล
#159796772
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:46:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1864.41
สวอป (Swap)
-2.43 USD
ทั้งหมด
107.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:48
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1875.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
104.37 USD
19.05.2021 22:00:12
20.05.2021 05:51:47
ซื้อ
0.1
1862.32
1875.16
กำไร
125.27 USD
XAUUSD
ดีล
#159797259
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 22:00:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1862.32
สวอป (Swap)
-2.43 USD
ทั้งหมด
128.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2021 05:51:47
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1875.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.70 USD
กำไร
125.27 USD
19.05.2021 18:40:02
19.05.2021 18:57:03
ซื้อ
0.03
1884.76
1885.58
กำไร
2.25 USD
XAUUSD
ดีล
#159792201
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 18:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1884.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2021 18:57:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1885.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
2.25 USD
19.05.2021 18:09:00
19.05.2021 18:39:34
ซื้อ
0.03
1884.35
1884.28
กำไร
-0.42 USD
XAUUSD
ดีล
#159791387
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 18:09:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1884.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2021 18:39:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1884.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.21 USD
กำไร
-0.42 USD