11.06.2021 15:11:42
11.06.2021 15:45:43
ซื้อ
0.98
1.21232
1.21375
กำไร
130.34 USD
EURUSD
ดีล
#160331879
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:11:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21232
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
140.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 15:45:43
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
130.34 USD
04.06.2021 08:57:44
04.06.2021 15:32:37
ซื้อ
0.98
1.21069
1.2154
กำไร
451.78 USD
EURUSD
ดีล
#160164853
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 08:57:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
461.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:37
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.2154
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
451.78 USD
04.06.2021 08:11:44
04.06.2021 15:32:29
ซื้อ
1.96
1.2111
1.2151
กำไร
764.40 USD
EURUSD
ดีล
#160163802
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 08:11:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2111
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
784.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:29
ปริมาณเทรด
1.96
ออก
1.2151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-19.60 USD
กำไร
764.40 USD
04.06.2021 08:57:54
04.06.2021 15:32:26
ซื้อ
1.4
1.21054
1.21505
กำไร
617.40 USD
EURUSD
ดีล
#160164920
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 08:57:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21054
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
631.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:26
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.21505
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
617.40 USD
04.06.2021 03:18:44
04.06.2021 15:32:26
ซื้อ
0.98
1.21149
1.21509
กำไร
343.00 USD
EURUSD
ดีล
#160159761
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 03:18:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21149
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
352.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:26
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
343.00 USD
03.06.2021 19:30:44
04.06.2021 15:32:23
ซื้อ
0.98
1.21203
1.21514
กำไร
289.32 USD
EURUSD
ดีล
#160155749
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 19:30:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21203
สวอป (Swap)
-5.66 USD
ทั้งหมด
304.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:23
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
289.32 USD
04.06.2021 08:11:54
04.06.2021 15:32:20
ซื้อ
1.4
1.21112
1.21521
กำไร
558.60 USD
EURUSD
ดีล
#160163847
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 08:11:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21112
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
572.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:20
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.21521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
558.60 USD
03.06.2021 18:40:43
04.06.2021 15:32:16
ซื้อ
0.98
1.2124
1.21507
กำไร
246.20 USD
EURUSD
ดีล
#160154370
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 18:40:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2124
สวอป (Swap)
-5.66 USD
ทั้งหมด
261.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:16
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21507
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
246.20 USD
04.06.2021 03:19:53
04.06.2021 15:32:14
ซื้อ
1.4
1.2117
1.21513
กำไร
466.20 USD
EURUSD
ดีล
#160159842
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 03:19:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2117
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
480.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:14
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.21513
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
466.20 USD
03.06.2021 18:16:43
04.06.2021 15:32:14
ซื้อ
0.98
1.21282
1.21516
กำไร
213.86 USD
EURUSD
ดีล
#160153568
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 18:16:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21282
สวอป (Swap)
-5.66 USD
ทั้งหมด
229.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:14
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21516
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
213.86 USD
03.06.2021 16:51:43
04.06.2021 15:32:00
ซื้อ
0.98
1.21375
1.21458
กำไร
65.88 USD
EURUSD
ดีล
#160149301
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 16:51:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21375
สวอป (Swap)
-5.66 USD
ทั้งหมด
81.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:32:00
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21458
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
65.88 USD
03.06.2021 18:46:53
04.06.2021 15:31:59
ซื้อ
1.4
1.21227
1.21436
กำไร
270.52 USD
EURUSD
ดีล
#160154679
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 18:46:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21227
สวอป (Swap)
-8.08 USD
ทั้งหมด
292.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:31:59
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.21436
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
270.52 USD
03.06.2021 18:53:33
04.06.2021 15:31:58
ซื้อ
1.89
1.21216
1.21416
กำไร
348.19 USD
EURUSD
ดีล
#160154944
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 18:53:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21216
สวอป (Swap)
-10.91 USD
ทั้งหมด
378.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:31:58
ปริมาณเทรด
1.89
ออก
1.21416
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-18.90 USD
กำไร
348.19 USD
03.06.2021 17:16:55
04.06.2021 15:31:42
ซื้อ
1.4
1.21319
1.2147
กำไร
189.32 USD
EURUSD
ดีล
#160151057
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 17:16:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21319
สวอป (Swap)
-8.08 USD
ทั้งหมด
211.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:31:42
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.2147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
189.32 USD
03.06.2021 18:16:14
04.06.2021 15:31:26
ซื้อ
2.17
1.2129
1.21416
กำไร
239.19 USD
EURUSD
ดีล
#160153520
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 18:16:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2129
สวอป (Swap)
-12.53 USD
ทั้งหมด
273.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:31:26
ปริมาณเทรด
2.17
ออก
1.21416
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.70 USD
กำไร
239.19 USD
02.06.2021 12:33:43
02.06.2021 15:24:43
ซื้อ
0.98
1.21707
1.21869
กำไร
148.96 USD
EURUSD
ดีล
#160100367
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:33:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
158.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:24:43
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
148.96 USD
02.06.2021 14:12:33
02.06.2021 15:17:33
ซื้อ
1.89
1.21686
1.2189
กำไร
366.66 USD
EURUSD
ดีล
#160103989
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 14:12:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21686
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
385.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:17:33
ปริมาณเทรด
1.89
ออก
1.2189
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-18.90 USD
กำไร
366.66 USD
02.06.2021 12:32:52
02.06.2021 15:03:56
ซื้อ
1.4
1.21751
1.21834
กำไร
102.20 USD
EURUSD
ดีล
#160100212
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:32:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
116.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:03:56
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.21834
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
102.20 USD
02.06.2021 14:20:54
02.06.2021 15:03:55
ซื้อ
1.4
1.21655
1.21835
กำไร
238.00 USD
EURUSD
ดีล
#160104556
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 14:20:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
252.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:03:55
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.21835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
238.00 USD
02.06.2021 14:19:43
02.06.2021 15:03:45
ซื้อ
0.98
1.21664
1.21834
กำไร
156.80 USD
EURUSD
ดีล
#160104460
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 14:19:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21664
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
166.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:03:45
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21834
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
156.80 USD
02.06.2021 11:37:42
02.06.2021 15:03:44
ซื้อ
0.98
1.21847
1.21835
กำไร
-21.56 USD
EURUSD
ดีล
#160097297
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 11:37:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:03:44
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
-21.56 USD
02.06.2021 12:33:43
02.06.2021 15:03:44
ซื้อ
0.98
1.21707
1.21835
กำไร
115.64 USD
EURUSD
ดีล
#160100361
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:33:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21707
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
125.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:03:44
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
115.64 USD
02.06.2021 12:33:44
02.06.2021 15:03:43
ซื้อ
0.98
1.21706
1.21835
กำไร
116.62 USD
EURUSD
ดีล
#160100395
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:33:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21706
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
126.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 15:03:43
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.21835
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
116.62 USD
02.06.2021 12:34:02
02.06.2021 12:53:02
ซื้อ
0.63
1.21703
1.21793
กำไร
50.40 USD
EURUSD
ดีล
#160100501
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:34:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21703
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
56.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 12:53:02
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
50.40 USD
02.06.2021 12:34:04
02.06.2021 12:53:02
ซื้อ
0.63
1.21694
1.21795
กำไร
57.33 USD
EURUSD
ดีล
#160100539
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 12:34:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21694
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 12:53:02
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21795
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
57.33 USD
01.06.2021 11:05:40
01.06.2021 11:32:13
ขาย
2.17
1.2236
1.22144
กำไร
447.02 USD
EURUSD
ดีล
#160059476
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 11:05:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2236
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
468.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 11:32:13
ปริมาณเทรด
2.17
ออก
1.22144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.70 USD
กำไร
447.02 USD
01.06.2021 02:44:04
01.06.2021 07:32:01
ขาย
0.63
1.22342
1.22237
กำไร
59.85 USD
EURUSD
ดีล
#160048181
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 02:44:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22342
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
66.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.06.2021 07:32:01
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.22237
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
59.85 USD
28.05.2021 15:08:04
28.05.2021 15:32:04
ซื้อ
0.63
1.2145
1.21496
กำไร
22.68 USD
EURUSD
ดีล
#160000822
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 15:08:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2145
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
28.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 15:32:04
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
22.68 USD
28.05.2021 15:13:03
28.05.2021 15:32:04
ซื้อ
1.26
1.21437
1.21499
กำไร
65.52 USD
EURUSD
ดีล
#160001174
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 15:13:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21437
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
78.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 15:32:04
ปริมาณเทรด
1.26
ออก
1.21499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
65.52 USD
28.05.2021 15:16:07
28.05.2021 15:32:03
ซื้อ
0.63
1.21392
1.215
กำไร
61.74 USD
EURUSD
ดีล
#160001383
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 15:16:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21392
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
68.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 15:32:03
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
61.74 USD
28.05.2021 15:08:05
28.05.2021 15:32:02
ซื้อ
0.63
1.21451
1.21502
กำไร
25.83 USD
EURUSD
ดีล
#160000853
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 15:08:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21451
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
32.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 15:32:02
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21502
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
25.83 USD
27.05.2021 03:54:33
27.05.2021 08:53:34
ซื้อ
1.89
1.21815
1.21965
กำไร
264.60 USD
EURUSD
ดีล
#159953055
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 03:54:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21815
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
283.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 08:53:34
ปริมาณเทรด
1.89
ออก
1.21965
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-18.90 USD
กำไร
264.60 USD
26.05.2021 20:45:03
26.05.2021 22:04:04
ซื้อ
1.26
1.2183
1.21952
กำไร
141.12 USD
EURUSD
ดีล
#159948693
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 20:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2183
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
153.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 22:04:04
ปริมาณเทรด
1.26
ออก
1.21952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
141.12 USD
26.05.2021 20:45:03
26.05.2021 22:04:03
ซื้อ
0.63
1.2183
1.21952
กำไร
70.56 USD
EURUSD
ดีล
#159948673
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 20:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2183
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
76.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 22:04:03
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
70.56 USD
26.05.2021 20:43:02
26.05.2021 22:04:03
ซื้อ
0.63
1.21895
1.21952
กำไร
29.61 USD
EURUSD
ดีล
#159948507
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 20:43:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 22:04:03
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21952
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
29.61 USD
25.05.2021 10:05:12
25.05.2021 16:35:13
ขาย
2.17
1.2257
1.22434
กำไร
273.42 USD
EURUSD
ดีล
#159895674
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 10:05:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
295.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 16:35:13
ปริมาณเทรด
2.17
ออก
1.22434
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-21.70 USD
กำไร
273.42 USD
21.05.2021 15:01:35
21.05.2021 15:16:02
ซื้อ
0.63
1.21913
1.21902
กำไร
-13.23 USD
EURUSD
ดีล
#159841182
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 15:01:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2021 15:16:02
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
-13.23 USD
21.05.2021 15:10:17
21.05.2021 15:16:01
ซื้อ
1.26
1.21807
1.21902
กำไร
107.10 USD
EURUSD
ดีล
#159841658
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 15:10:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21807
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
119.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2021 15:16:01
ปริมาณเทรด
1.26
ออก
1.21902
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.60 USD
กำไร
107.10 USD
21.05.2021 15:10:11
21.05.2021 15:16:01
ซื้อ
0.63
1.21803
1.21903
กำไร
56.70 USD
EURUSD
ดีล
#159841625
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 15:10:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21803
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2021 15:16:01
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21903
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
56.70 USD
19.05.2021 21:08:20
19.05.2021 21:12:10
ซื้อ
0.63
1.21765
1.21809
กำไร
21.42 USD
EURUSD
ดีล
#159795026
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 21:08:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21765
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2021 21:12:10
ปริมาณเทรด
0.63
ออก
1.21809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-6.30 USD
กำไร
21.42 USD
18.05.2021 15:41:14
18.05.2021 18:34:15
ขาย
1.96
1.22289
1.22041
กำไร
466.48 USD
EURUSD
ดีล
#159753926
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 15:41:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22289
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
486.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 18:34:15
ปริมาณเทรด
1.96
ออก
1.22041
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-19.60 USD
กำไร
466.48 USD
18.05.2021 12:38:56
18.05.2021 17:06:43
ขาย
0.98
1.22214
1.22109
กำไร
93.10 USD
EURUSD
ดีล
#159749522
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 12:38:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22214
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
102.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:06:43
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.22109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
93.10 USD
18.05.2021 11:30:55
18.05.2021 17:03:55
ขาย
1.4
1.22163
1.22105
กำไร
67.20 USD
EURUSD
ดีล
#159747291
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 11:30:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
81.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:55
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.22105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
67.20 USD
18.05.2021 15:40:53
18.05.2021 17:03:54
ขาย
1.4
1.22278
1.22105
กำไร
228.20 USD
EURUSD
ดีล
#159753841
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 15:40:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22278
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
242.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:54
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.22105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
228.20 USD
18.05.2021 15:41:53
18.05.2021 17:03:54
ขาย
1.4
1.22294
1.22105
กำไร
250.60 USD
EURUSD
ดีล
#159753993
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 15:41:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22294
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
264.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:54
ปริมาณเทรด
1.4
ออก
1.22105
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
250.60 USD
18.05.2021 12:38:54
18.05.2021 17:03:47
ขาย
0.98
1.22214
1.22099
กำไร
102.90 USD
EURUSD
ดีล
#159749490
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 12:38:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22214
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
112.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:47
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.22099
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
102.90 USD
18.05.2021 11:38:44
18.05.2021 17:03:47
ขาย
0.98
1.22167
1.22099
กำไร
56.84 USD
EURUSD
ดีล
#159747629
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 11:38:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22167
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
66.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:47
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.22099
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
56.84 USD
18.05.2021 11:27:44
18.05.2021 17:03:47
ขาย
0.98
1.22116
1.22099
กำไร
6.86 USD
EURUSD
ดีล
#159747119
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 11:27:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22116
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:47
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.22099
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
6.86 USD
18.05.2021 15:41:44
18.05.2021 17:03:46
ขาย
0.98
1.22298
1.22099
กำไร
185.22 USD
EURUSD
ดีล
#159753969
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 15:41:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
195.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:46
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1.22099
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-9.80 USD
กำไร
185.22 USD
18.05.2021 15:40:43
18.05.2021 17:03:46
ขาย
1.96
1.22268
1.22099
กำไร
311.64 USD
EURUSD
ดีล
#159753817
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 15:40:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
331.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2021 17:03:46
ปริมาณเทรด
1.96
ออก
1.22099
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-19.60 USD
กำไร
311.64 USD