@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

สรุป

เวียดนาม
ประเทศ
188 วัน
ในการจัดอันดับ
~1 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~0 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
0
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
3 ความเสี่ยง
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
0%
ธันวาคม 2020
17%
มกราคม 2021
9.78%
กุมภาพันธ์ 2021
4.79%
มีนาคม 2021
2.32%
เมษายน 2021
0%
พฤษภาคม 2021
-16.67%
มิถุนายน 2021
0%
กรกฎาคม 2021
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง0
กันยายน 2020
ความเสี่ยง0
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง0
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง0
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง4
มกราคม 2021
ความเสี่ยง6
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง5
มีนาคม 2021
ความเสี่ยง4
เมษายน 2021
ความเสี่ยง3
พฤษภาคม 2021
ความเสี่ยง4
มิถุนายน 2021
ความเสี่ยง3
กรกฎาคม 2021
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
0
ตุลาคม 2020
0
พฤศจิกายน 2020
0
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2021
0
กุมภาพันธ์ 2021
0
มีนาคม 2021
0
เมษายน 2021
0
พฤษภาคม 2021
0
มิถุนายน 2021
0
กรกฎาคม 2021