@Alexngo_vn9889

-100.23 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 25%

- Copy theo tỷ lệ % tài khoản Min 2000 usd.
- Nhận quản lí tài khoản từ 20.000 usd trở lên.
- Phí quản lí từ 1000 - 5000 usd và chia theo tỷ lệ % nhà đầu tư nhận 75% lợi nhuận. 25% về Master.
Zalo: 0909655582

สรุป

เวียดนาม
ประเทศ
156 วัน
ในการจัดอันดับ
~21 000 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~0 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
3
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
10 ความเสี่ยง
0%
มีนาคม 2020
0%
เมษายน 2020
0%
พฤษภาคม 2020
0%
มิถุนายน 2020
0%
กรกฎาคม 2020
0%
สิงหาคม 2020
68.6%
กันยายน 2020
54.9%
ตุลาคม 2020
-25.4%
พฤศจิกายน 2020
25.9%
ธันวาคม 2020
54.6%
มกราคม 2021
-74%
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง0
มีนาคม 2020
ความเสี่ยง0
เมษายน 2020
ความเสี่ยง0
พฤษภาคม 2020
ความเสี่ยง0
มิถุนายน 2020
ความเสี่ยง0
กรกฎาคม 2020
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง6
กันยายน 2020
ความเสี่ยง6
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง5
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง9
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง10
มกราคม 2021
ความเสี่ยง10
กุมภาพันธ์ 2021
0
มีนาคม 2020
0
เมษายน 2020
0
พฤษภาคม 2020
0
มิถุนายน 2020
0
กรกฎาคม 2020
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
2
ตุลาคม 2020
8
พฤศจิกายน 2020
9
ธันวาคม 2020
7
มกราคม 2021
4
กุมภาพันธ์ 2021

เครื่องมือที่นิยม

XAUUSDm
Spot Gold
2859
เทรด
83.3%
ผลกำไร
US30_m
DJIA index of the American stock exchange
425
เทรด
90.8%
ผลกำไร
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
424
เทรด
67%
ผลกำไร
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
50
เทรด
62%
ผลกำไร
YM
DJIA index of the American stock exchange
38
เทรด
89.5%
ผลกำไร
EURUSDm
Euro to US Dollar
20
เทรด
55%
ผลกำไร
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
4
เทรด
100%
ผลกำไร
#VOW
Volkswagen AG (Ord)
4
เทรด
75%
ผลกำไร
#TSLA
TEsla
3
เทรด
0%
ผลกำไร
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
3
เทรด
100%
ผลกำไร

องค์ประกอบของพอร์ต

3841
เทรด ทั้งหมด
85.5%
โลหะ
11%
สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrencies)
2.2%
สกุลเงิน
1%
ดัชนีหุ้น
0.1%
0.1%
หุ้น NASDAQ
0.1%
น้ำมัน