CM

@chabi

15.58 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 30%

สรุป

เบนิน
ประเทศ
846 วัน
ในการจัดอันดับ
~826 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~0 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
0
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
2 ความเสี่ยง
0%
มกราคม 2020
0%
กุมภาพันธ์ 2020
0%
มีนาคม 2020
0%
เมษายน 2020
0%
พฤษภาคม 2020
0%
มิถุนายน 2020
0%
กรกฎาคม 2020
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
0%
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง2
มกราคม 2020
ความเสี่ยง0
กุมภาพันธ์ 2020
ความเสี่ยง0
มีนาคม 2020
ความเสี่ยง0
เมษายน 2020
ความเสี่ยง0
พฤษภาคม 2020
ความเสี่ยง0
มิถุนายน 2020
ความเสี่ยง0
กรกฎาคม 2020
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง0
กันยายน 2020
ความเสี่ยง0
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง0
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง0
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2020
0
กุมภาพันธ์ 2020
0
มีนาคม 2020
0
เมษายน 2020
0
พฤษภาคม 2020
0
มิถุนายน 2020
0
กรกฎาคม 2020
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
0
ตุลาคม 2020
0
พฤศจิกายน 2020
0
ธันวาคม 2020