@ubonboy

21.45 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 35%

Close system RUN Swap

สรุป

ไทย
ประเทศ
70 วัน
ในการจัดอันดับ
~26 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~0 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
0
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
6 ความเสี่ยง
0%
เมษายน 2020
0%
พฤษภาคม 2020
0%
มิถุนายน 2020
0%
กรกฎาคม 2020
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
12.5%
ธันวาคม 2020
-16%
มกราคม 2021
18.3%
กุมภาพันธ์ 2021
0.1%
มีนาคม 2021
ความเสี่ยง0
เมษายน 2020
ความเสี่ยง0
พฤษภาคม 2020
ความเสี่ยง0
มิถุนายน 2020
ความเสี่ยง0
กรกฎาคม 2020
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง0
กันยายน 2020
ความเสี่ยง0
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง0
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง6
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง6
มกราคม 2021
ความเสี่ยง7
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง6
มีนาคม 2021
0
เมษายน 2020
0
พฤษภาคม 2020
0
มิถุนายน 2020
0
กรกฎาคม 2020
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
0
ตุลาคม 2020
0
พฤศจิกายน 2020
0
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2021
0
กุมภาพันธ์ 2021
0
มีนาคม 2021