@DaNang-Finance

822.95 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 30%

0387404644
Liên hệ qua contact này để được hướng dẫn cách coppy hiệu quả nhất nhé
Với những bạn có số vốn thấp hơn thì khuyến khích follow theo Master Danang_Finance3 nhé

สรุป

เวียดนาม
ประเทศ
164 วัน
ในการจัดอันดับ
~41 000 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~535 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
4
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
5 ความเสี่ยง
0%
มิถุนายน 2020
0%
กรกฎาคม 2020
0%
สิงหาคม 2020
0%
กันยายน 2020
0%
ตุลาคม 2020
0%
พฤศจิกายน 2020
131.64%
ธันวาคม 2020
25.79%
มกราคม 2021
3.62%
กุมภาพันธ์ 2021
83.56%
มีนาคม 2021
20.63%
เมษายน 2021
38.04%
พฤษภาคม 2021
ความเสี่ยง0
มิถุนายน 2020
ความเสี่ยง0
กรกฎาคม 2020
ความเสี่ยง0
สิงหาคม 2020
ความเสี่ยง0
กันยายน 2020
ความเสี่ยง0
ตุลาคม 2020
ความเสี่ยง0
พฤศจิกายน 2020
ความเสี่ยง0
ธันวาคม 2020
ความเสี่ยง4
มกราคม 2021
ความเสี่ยง4
กุมภาพันธ์ 2021
ความเสี่ยง4
มีนาคม 2021
ความเสี่ยง7
เมษายน 2021
ความเสี่ยง5
พฤษภาคม 2021
0
มิถุนายน 2020
0
กรกฎาคม 2020
0
สิงหาคม 2020
0
กันยายน 2020
0
ตุลาคม 2020
0
พฤศจิกายน 2020
0
ธันวาคม 2020
0
มกราคม 2021
0
กุมภาพันธ์ 2021
1
มีนาคม 2021
0
เมษายน 2021
2
พฤษภาคม 2021

เครื่องมือที่นิยม

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1817
เทรด
60.6%
ผลกำไร
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
1042
เทรด
60.3%
ผลกำไร
EURUSDm
Euro to US Dollar
974
เทรด
62.2%
ผลกำไร
EURGBPm
Euro to British Pound
840
เทรด
61.1%
ผลกำไร
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
821
เทรด
62.4%
ผลกำไร
XAUUSDm
Spot Gold
760
เทรด
72.2%
ผลกำไร
EURJPYm
Euro to Japanese Yen
727
เทรด
59.6%
ผลกำไร
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
681
เทรด
61.2%
ผลกำไร
USDCHFm
US Dollar to Swiss Franc
481
เทรด
57.4%
ผลกำไร
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
400
เทรด
59.5%
ผลกำไร

องค์ประกอบของพอร์ต

9096
เทรด ทั้งหมด
91.6%
สกุลเงิน
8.4%
โลหะ
0%
หุ้น NASDAQ
0%
หุ้น NYSE