โหมดทดลองเดโม่
BTCUSD
6507.13
ใบราคา
-10.79%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHUSD
309.19
ใบราคา
-38.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
59.01
ใบราคา
-33.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.34512
ใบราคา
-32.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BCHUSD
581.32
ใบราคา
-31.10%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
3.1837
ใบราคา
61.58%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
100.59
ใบราคา
-29.60%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.00906
ใบราคา
-25.25%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
146.72
ใบราคา
-27.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.04751
ใบราคา
-30.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BCHBTC
0.08933
ใบราคา
-22.54%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01543
ใบราคา
-21.24%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
19.72
ใบราคา
-50.14%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.02246
ใบราคา
-18.51%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.5274
ใบราคา
-53.72%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.6133
ใบราคา
-45.44%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.7297
ใบราคา
-30.70%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
5.3825
ใบราคา
-38.99%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
4.2311
ใบราคา
-46.31%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00302
ใบราคา
-43.97%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XBTUSD
6507.13
ใบราคา
-11.65%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)