โหมดทดลองเดโม่
ETHUSD
136.74
ราคาอ้างอิง
-9.49%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
BTCUSD
4029.95
ราคาอ้างอิง
-0.29%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOBTC
0.00229
ราคาอ้างอิง
7.01%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCUSD
59.89
ราคาอ้างอิง
19.45%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETHBTC
0.03416
ราคาอ้างอิง
-7.85%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRBTC
0.01324
ราคาอ้างอิง
3.20%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
LTCBTC
0.01480
ราคาอ้างอิง
20.13%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECBTC
0.01379
ราคาอ้างอิง
3.22%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XRPUSD
0.31521
ราคาอ้างอิง
-3.67%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
XMRUSD
53.57
ราคาอ้างอิง
3.84%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ZECUSD
55.85
ราคาอ้างอิง
3.68%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHBTC
0.02262
ราคาอ้างอิง
7.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
DSHUSD
91.45
ราคาอ้างอิง
11.39%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EDOUSD
0.7074
ราคาอ้างอิง
-10.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
EOSUSD
3.6662
ราคาอ้างอิง
-6.71%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
ETPUSD
0.6821
ราคาอ้างอิง
9.66%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
IOTUSD
0.3115
ราคาอ้างอิง
7.34%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
NEOUSD
9.27
ราคาอ้างอิง
7.42%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
OMGUSD
1.6255
ราคาอ้างอิง
26.16%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD
0.4764
ราคาอ้างอิง
-8.82%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)
SANUSD 
0.0000
ราคาอ้างอิง
0.00%
เปลี่ยนแปลง (1เดือน)