Демо-режим

@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
доходность
Комиссия 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

Общая сводка

Вьетнам
Страна
148 дней
В рейтинге
~1 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
4 риск
0%
Июль 2020
0%
Август 2020
0%
Сентябрь 2020
0%
Октябрь 2020
0%
Ноябрь 2020
0%
Декабрь 2020
17%
Январь 2020
9.78%
Февраль 2021
4.79%
Март 2021
2.32%
Апрель 2021
0%
Май 2021
-16.67%
Июнь 2021
риск0
Июль 2020
риск0
Август 2020
риск0
Сентябрь 2020
риск0
Октябрь 2020
риск0
Ноябрь 2020
риск0
Декабрь 2020
риск4
Январь 2020
риск6
Февраль 2021
риск5
Март 2021
риск3
Апрель 2021
риск3
Май 2021
риск4
Июнь 2021
0
Июль 2020
0
Август 2020
0
Сентябрь 2020
0
Октябрь 2020
0
Ноябрь 2020
0
Декабрь 2020
0
Январь 2020
0
Февраль 2021
0
Март 2021
0
Апрель 2021
0
Май 2021
0
Июнь 2021