Демо-режим

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-98.42 %
доходность
Комиссия 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Общая сводка

Вьетнам
Страна
403 дня
В рейтинге
~31 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
2 риск
0%
Ноябрь 2020
0%
Декабрь 2020
0%
Январь 2020
0%
Февраль 2021
0%
Март 2021
30.3%
Апрель 2021
-98.41%
Май 2021
-23.67%
Июнь 2021
0%
Июль 2021
0%
Август 2021
0%
Сентябрь 2021
0%
Октябрь 2021
риск1
Ноябрь 2020
риск3
Декабрь 2020
риск3
Январь 2020
риск3
Февраль 2021
риск3
Март 2021
риск4
Апрель 2021
риск7
Май 2021
риск9
Июнь 2021
риск3
Июль 2021
риск3
Август 2021
риск2
Сентябрь 2021
риск2
Октябрь 2021
0
Ноябрь 2020
0
Декабрь 2020
0
Январь 2020
0
Февраль 2021
0
Март 2021
0
Апрель 2021
0
Май 2021
0
Июнь 2021
0
Июль 2021
0
Август 2021
0
Сентябрь 2021
0
Октябрь 2021

Часто торгуемые инструменты

XAUUSD.
Spot Gold
29
сделок
89.7%
Прибыльных

Распределение по инструментам

29
всего сделок
100%
Металлы