Демо-режим

@MasterForex

3006.58 %
доходность
Комиссия 30%

An toàn là trên hết, hạn chế rủi ro đến mức tối đa có thể cho tài khoản !

Số vốn tối thiểu khuyến nghị để copy $1000

Cách thức copy

- Tỉ lệ với quỹ của tôI

- % lệnh cố định

Chi tiết xem ở https://mforex.vn/copy-trade-mforex

Đồng ý với các điều kiện và điều khoản trước khi copy

Общая сводка

Вьетнам
Страна
215 дней
В рейтинге
~21 000 USD
Свои средства
~46 000 USD
Средства копирующих
37
Кол-во копирующих
3 риск
0%
Ноябрь 2020
0%
Декабрь 2020
0%
Январь 2020
0%
Февраль 2021
0%
Март 2021
0%
Апрель 2021
0%
Май 2021
3.02%
Июнь 2021
12.14%
Июль 2021
-1.94%
Август 2021
15.67%
Сентябрь 2021
-3.69%
Октябрь 2021
риск0
Ноябрь 2020
риск0
Декабрь 2020
риск0
Январь 2020
риск0
Февраль 2021
риск2
Март 2021
риск5
Апрель 2021
риск3
Май 2021
риск3
Июнь 2021
риск4
Июль 2021
риск5
Август 2021
риск5
Сентябрь 2021
риск3
Октябрь 2021
0
Ноябрь 2020
0
Декабрь 2020
0
Январь 2020
0
Февраль 2021
0
Март 2021
0
Апрель 2021
0
Май 2021
0
Июнь 2021
0
Июль 2021
0
Август 2021
1
Сентябрь 2021
31
Октябрь 2021

Часто торгуемые инструменты

XAUUSDm
Spot Gold
99
сделок
76.8%
Прибыльных
EURAUD.
Euro to Australian Dollar
71
сделка
76.1%
Прибыльных
XAUUSD.
Spot Gold
57
сделок
66.7%
Прибыльных
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
53
сделки
9.4%
Прибыльных
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
52
сделки
65.4%
Прибыльных
EURUSD.
Euro to US Dollar
36
сделок
50%
Прибыльных
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
36
сделок
52.8%
Прибыльных
GBPJPY.
British Pound to Japanese Yen
35
сделок
62.9%
Прибыльных
GBPAUD.
British Pound to Australian Dollar
33
сделки
54.5%
Прибыльных
GBPUSD.
British Pound to US Dollar
29
сделок
75.9%
Прибыльных

Распределение по инструментам

743
всего сделок
78.3%
Валюты
21%
Металлы
0.7%
Криптовалюты