Демо-режим

@TONYFX2020

NGUYEN NGOC ANH

38.11 %
доходность
Комиссия 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Общая сводка

Вьетнам
Страна
188 дней
В рейтинге
~22 000 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
3 риск
0%
Июль 2020
0%
Август 2020
0%
Сентябрь 2020
0%
Октябрь 2020
0%
Ноябрь 2020
0.24%
Декабрь 2020
5.74%
Январь 2020
6.25%
Февраль 2021
11.53%
Март 2021
3.36%
Апрель 2021
4.98%
Май 2021
1.35%
Июнь 2021
риск0
Июль 2020
риск0
Август 2020
риск0
Сентябрь 2020
риск0
Октябрь 2020
риск0
Ноябрь 2020
риск0
Декабрь 2020
риск0
Январь 2020
риск0
Февраль 2021
риск5
Март 2021
риск4
Апрель 2021
риск3
Май 2021
риск3
Июнь 2021
0
Июль 2020
0
Август 2020
0
Сентябрь 2020
0
Октябрь 2020
0
Ноябрь 2020
0
Декабрь 2020
0
Январь 2020
0
Февраль 2021
0
Март 2021
0
Апрель 2021
0
Май 2021
0
Июнь 2021

Часто торгуемые инструменты

EURUSDm
Euro to US Dollar
369
сделок
62.3%
Прибыльных
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
сделка
0%
Прибыльных

Распределение по инструментам

370
всего сделок
100%
Валюты