Демо-режим

@TONYFX2020

66.24 %
доходность
Комиссия 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Общая сводка

Вьетнам
Страна
319 дней
В рейтинге
~24 000 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
4 риск
0%
Ноябрь 2020
0.24%
Декабрь 2020
5.74%
Январь 2020
6.25%
Февраль 2021
11.53%
Март 2021
3.36%
Апрель 2021
4.98%
Май 2021
2.29%
Июнь 2021
3.01%
Июль 2021
6.37%
Август 2021
7.54%
Сентябрь 2021
1.95%
Октябрь 2021
риск0
Ноябрь 2020
риск0
Декабрь 2020
риск0
Январь 2020
риск0
Февраль 2021
риск4
Март 2021
риск4
Апрель 2021
риск3
Май 2021
риск5
Июнь 2021
риск3
Июль 2021
риск3
Август 2021
риск3
Сентябрь 2021
риск4
Октябрь 2021
0
Ноябрь 2020
0
Декабрь 2020
0
Январь 2020
0
Февраль 2021
0
Март 2021
0
Апрель 2021
0
Май 2021
0
Июнь 2021
0
Июль 2021
0
Август 2021
0
Сентябрь 2021
0
Октябрь 2021

Часто торгуемые инструменты

EURUSDm
Euro to US Dollar
256
сделок
66%
Прибыльных
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
185
сделок
69.2%
Прибыльных
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
86
сделок
40.7%
Прибыльных
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
9
сделок
55.6%
Прибыльных

Распределение по инструментам

536
всего сделок
100%
Валюты