Демо-режим

@EA_ViP_Gold_2020

74.01 %
доходность
Комиссия 30%

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:




Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.




Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.




Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.

Общая сводка

Вьетнам
Страна
32 дня
В рейтинге
~150 000 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
9 риск
0%
Октябрь 2019
0%
Ноябрь 2019
0%
Декабрь 2019
0%
Январь 2020
0%
Февраль 2020
0%
Март 2020
0%
Апрель 2020
0%
Май 2020
0%
Июнь 2020
0%
Июль 2020
9.3%
Август 2020
54.9%
Сентябрь 2020
риск0
Октябрь 2019
риск0
Ноябрь 2019
риск0
Декабрь 2019
риск0
Январь 2020
риск0
Февраль 2020
риск0
Март 2020
риск0
Апрель 2020
риск0
Май 2020
риск0
Июнь 2020
риск0
Июль 2020
риск4
Август 2020
риск6
Сентябрь 2020
0
Октябрь 2019
0
Ноябрь 2019
0
Декабрь 2019
0
Январь 2020
0
Февраль 2020
0
Март 2020
0
Апрель 2020
0
Май 2020
0
Июнь 2020
0
Июль 2020
0
Август 2020
0
Сентябрь 2020

Часто торгуемые инструменты

XAUUSD
Spot Gold
1397
сделок
73.7%
Прибыльных
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
189
сделок
79.9%
Прибыльных
EURUSD
Euro vs US Dollar
11
сделок
18.2%
Прибыльных
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
1
сделка
0%
Прибыльных

Распределение по инструментам

1598
всего сделок
87.4%
Металлы
12.6%
Валюты