Демо-режим

@EA_ViP_Gold_2020

-99.99 %
доходность
Комиссия 30%

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:
Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.
Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.
Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.

Общая сводка

Вьетнам
Страна
426 дней
В рейтинге
~1 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
2 риск
11.2%
Ноябрь 2020
28.74%
Декабрь 2020
-18.67%
Январь 2020
-99.28%
Февраль 2021
4.32%
Март 2021
7.25%
Апрель 2021
17.87%
Май 2021
-100%
Июнь 2021
0%
Июль 2021
0%
Август 2021
0%
Сентябрь 2021
0%
Октябрь 2021
риск4
Ноябрь 2020
риск6
Декабрь 2020
риск6
Январь 2020
риск6
Февраль 2021
риск9
Март 2021
риск4
Апрель 2021
риск4
Май 2021
риск6
Июнь 2021
риск3
Июль 2021
риск2
Август 2021
риск2
Сентябрь 2021
риск2
Октябрь 2021
0
Ноябрь 2020
0
Декабрь 2020
0
Январь 2020
0
Февраль 2021
0
Март 2021
0
Апрель 2021
0
Май 2021
0
Июнь 2021
0
Июль 2021
0
Август 2021
0
Сентябрь 2021
0
Октябрь 2021

Часто торгуемые инструменты

XAUUSD
Spot Gold
3300
сделок
71.6%
Прибыльных
EURUSD
Euro to US Dollar
412
сделок
75.7%
Прибыльных
GBPUSD
British Pound to US Dollar
401
сделка
80.5%
Прибыльных
XAGUSD
Spot Silver
51
сделка
68.6%
Прибыльных
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
1
сделка
0%
Прибыльных

Распределение по инструментам

4165
всего сделок
80.5%
Металлы
19.5%
Валюты