Демо-режим

@KEYMEN

44.87 %
доходность
Комиссия 30%

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

Общая сводка

Вьетнам
Страна
77 дней
В рейтинге
~23 000 USD
Свои средства
~150 000 USD
Средства копирующих
6
Кол-во копирующих
4 риск
0%
Ноябрь 2019
0%
Декабрь 2019
0%
Январь 2020
0%
Февраль 2020
0%
Март 2020
0%
Апрель 2020
0%
Май 2020
0%
Июнь 2020
0%
Июль 2020
19%
Август 2020
9.8%
Сентябрь 2020
3%
Октябрь 2020
риск0
Ноябрь 2019
риск0
Декабрь 2019
риск0
Январь 2020
риск0
Февраль 2020
риск0
Март 2020
риск0
Апрель 2020
риск0
Май 2020
риск0
Июнь 2020
риск0
Июль 2020
риск6
Август 2020
риск4
Сентябрь 2020
риск3
Октябрь 2020
0
Ноябрь 2019
0
Декабрь 2019
0
Январь 2020
0
Февраль 2020
0
Март 2020
0
Апрель 2020
0
Май 2020
0
Июнь 2020
0
Июль 2020
2
Август 2020
6
Сентябрь 2020
7
Октябрь 2020

Часто торгуемые инструменты

EURUSD.
Euro vs US Dollar
2124
сделки
65.7%
Прибыльных

Распределение по инструментам

2124
всего сделок
100%
Валюты