Демо-режим

@iUnicornForex3K

0.00 %
доходность
Комиссия 25%

Chúng tôi là iUnicorn Forex, ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Vốn tối thiểu tham gia Copytrade Robot là 3000$, kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 10-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 5-10%. Vui lòng liên hệ: 0394.364.136 để được hướng dẫn. Nếu Quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ Tài khoản Quý khách. Trân trọng.

Общая сводка

Вьетнам
Страна
2 дня
В рейтинге
~827 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
6 риск
0%
Октябрь 2019
0%
Ноябрь 2019
0%
Декабрь 2019
0%
Январь 2020
0%
Февраль 2020
0%
Март 2020
0%
Апрель 2020
0%
Май 2020
0%
Июнь 2020
0%
Июль 2020
0%
Август 2020
0%
Сентябрь 2020
риск0
Октябрь 2019
риск0
Ноябрь 2019
риск0
Декабрь 2019
риск0
Январь 2020
риск0
Февраль 2020
риск0
Март 2020
риск0
Апрель 2020
риск0
Май 2020
риск0
Июнь 2020
риск0
Июль 2020
риск0
Август 2020
риск6
Сентябрь 2020
0
Октябрь 2019
0
Ноябрь 2019
0
Декабрь 2019
0
Январь 2020
0
Февраль 2020
0
Март 2020
0
Апрель 2020
0
Май 2020
0
Июнь 2020
0
Июль 2020
0
Август 2020
0
Сентябрь 2020