Modo Demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
lucratividade
Comissões 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Relatório geral

Vietnã
País
180 dias
No ranking
~3 200 USD
Fundos próprios
~0 USD
Fundos dos copiadores
0
Número de copiadores
3 risco
0%
Abril 2020
0%
Mai 2020
0%
Junho 2020
0%
Julho 2020
0%
Agosto 2020
0%
Setembro 2020
0%
Outubro 2020
0%
Novembro 2020
0%
Dezembro 2020
0%
Janeiro 2021
0%
Fevereiro 2021
0%
Março 2021
risco0
Abril 2020
risco0
Mai 2020
risco0
Junho 2020
risco0
Julho 2020
risco0
Agosto 2020
risco0
Setembro 2020
risco0
Outubro 2020
risco1
Novembro 2020
risco3
Dezembro 2020
risco3
Janeiro 2021
risco3
Fevereiro 2021
risco3
Março 2021
0
Abril 2020
0
Mai 2020
0
Junho 2020
0
Julho 2020
0
Agosto 2020
0
Setembro 2020
0
Outubro 2020
0
Novembro 2020
0
Dezembro 2020
0
Janeiro 2021
0
Fevereiro 2021
0
Março 2021