Modo Demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-98.42 %
lucratividade
Comissões 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Relatório geral

Vietnã
País
381 dias
No ranking
~41 USD
Fundos próprios
~0 USD
Fundos dos copiadores
0
Número de copiadores
2 risco
0%
Outubro 2020
0%
Novembro 2020
0%
Dezembro 2020
0%
Janeiro 2021
0%
Fevereiro 2021
0%
Março 2021
30.3%
Abril 2021
-98.41%
Mai 2021
-23.67%
Junho 2021
0%
Julho 2021
0%
Agosto 2021
0%
Setembro 2021
risco0
Outubro 2020
risco1
Novembro 2020
risco3
Dezembro 2020
risco3
Janeiro 2021
risco3
Fevereiro 2021
risco3
Março 2021
risco4
Abril 2021
risco7
Mai 2021
risco7
Junho 2021
risco5
Julho 2021
risco3
Agosto 2021
risco2
Setembro 2021
0
Outubro 2020
0
Novembro 2020
0
Dezembro 2020
0
Janeiro 2021
0
Fevereiro 2021
0
Março 2021
0
Abril 2021
0
Mai 2021
0
Junho 2021
0
Julho 2021
0
Agosto 2021
0
Setembro 2021

Instrumentos mais negociados

XAUUSD.
Spot Gold
29
operações
89.7%
Lucrativas

Distribuição por instrumentos

29
total de operações
100%
Metais