Modo Demo

@Happytrader

101.63 %
lucratividade
Comissões 30%

Phương pháp trade Price Action : trung bình 7-30% lời hàng tháng, rủi ro 0-10%/ tháng. Trong 12 tháng lời 10 tháng lỗ 2 tháng Zalo: 0901.32.66.32 Phước giáo chủ ( pp trading day, sai 10-30pip hedging lệnh, trade theo trend lệnh nhỏ ) Khuyến cao tk copy theo ít nhất 1000$ trở lên, cài đặt copy theo tỷ lệ quỹ của tôi, không giới hạn mức lỗ để chừa cho Giáo chủ vô lê ngoạn mục khi cần.

Relatório geral

Vietnã
País
141 dias
No ranking
~2 100 USD
Fundos próprios
~25 000 USD
Fundos dos copiadores
21
Número de copiadores
7 risco
0%
Novembro 2018
0%
Dezembro 2018
0%
Janeiro 2019
0%
Fevereiro 2019
0%
Março 2019
0%
Abril 2019
0%
Mai 2019
1147.8%
Junho 2019
-2.7%
Julho 2019
4%
Agosto 2019
24.5%
Setembro 2019
15.5%
Outubro 2019
risco0
Novembro 2018
risco0
Dezembro 2018
risco0
Janeiro 2019
risco0
Fevereiro 2019
risco0
Março 2019
risco0
Abril 2019
risco6
Mai 2019
risco6
Junho 2019
risco4
Julho 2019
risco5
Agosto 2019
risco8
Setembro 2019
risco8
Outubro 2019
0
Novembro 2018
0
Dezembro 2018
0
Janeiro 2019
0
Fevereiro 2019
0
Março 2019
0
Abril 2019
0
Mai 2019
2
Junho 2019
13
Julho 2019
17
Agosto 2019
13
Setembro 2019
14
Outubro 2019

Instrumentos mais negociados

EURUSDm
Euro vs US Dollar
128
operações
80.5%
Lucrativas
EURUSD.
Euro vs US Dollar
87
operações
73.6%
Lucrativas
USDCHFm
US Dollar vs Swiss Franc
25
operações
76%
Lucrativas
USDCHF.
US Dollar vs Swiss Franc
22
operações
63.6%
Lucrativas
GBPUSDm
Great Britan vs US Dollar
19
operações
73.7%
Lucrativas
NZDUSDm
New Zealand Dollar vs US Dollar
13
operações
69.2%
Lucrativas
AUDUSDm
Australian vs US Dollar
5
operações
100%
Lucrativas
GBPUSD.
Great Britan vs US Dollar
2
operações
100%
Lucrativas
XAUUSDm
Spot Gold
1
operação
100%
Lucrativas
XAUUSD.
Spot Gold
1
operação
100%
Lucrativas

Distribuição por instrumentos

304
total de operações
99.3%
Moedas
0.7%
Metais