Modo Demo

@TraderHieu

-4.47 %
lucratividade
Comissões 30%

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

Relatório geral

Vietnã
País
11 dias
No ranking
~14 000 USD
Fundos próprios
~2 500 USD
Fundos dos copiadores
3
Número de copiadores
6 risco
0%
Junho 2020
0%
Julho 2020
0%
Agosto 2020
0%
Setembro 2020
0%
Outubro 2020
0%
Novembro 2020
0%
Dezembro 2020
0%
Janeiro 2021
0%
Fevereiro 2021
0%
Março 2021
-0.51%
Abril 2021
-4.35%
Mai 2021
risco0
Junho 2020
risco0
Julho 2020
risco0
Agosto 2020
risco0
Setembro 2020
risco0
Outubro 2020
risco0
Novembro 2020
risco0
Dezembro 2020
risco0
Janeiro 2021
risco0
Fevereiro 2021
risco0
Março 2021
risco6
Abril 2021
risco6
Mai 2021
0
Junho 2020
0
Julho 2020
0
Agosto 2020
0
Setembro 2020
0
Outubro 2020
0
Novembro 2020
0
Dezembro 2020
0
Janeiro 2021
0
Fevereiro 2021
0
Março 2021
2
Abril 2021
2
Mai 2021

Instrumentos mais negociados

AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
13
operações
61.5%
Lucrativas
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
13
operações
30.8%
Lucrativas
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
11
operações
18.2%
Lucrativas
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
9
operações
77.8%
Lucrativas
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
9
operações
44.4%
Lucrativas
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
8
operações
75%
Lucrativas
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
7
operações
100%
Lucrativas
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
7
operações
71.4%
Lucrativas
NZDJPYm
New Zealand Dollar to Japanese Yen
7
operações
0%
Lucrativas
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
6
operações
83.3%
Lucrativas

Distribuição por instrumentos

137
total de operações
96.4%
Moedas
3.6%
Metais