Modo Demo

@TONYFX2020

NGUYEN NGOC ANH

28.96 %
lucratividade
Comissões 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Relatório geral

Vietnã
País
192 dias
No ranking
~20 000 USD
Fundos próprios
~0 USD
Fundos dos copiadores
0
Número de copiadores
3 risco
0%
Julho 2020
0%
Agosto 2020
0%
Setembro 2020
0%
Outubro 2020
0%
Novembro 2020
0.24%
Dezembro 2020
5.74%
Janeiro 2021
6.25%
Fevereiro 2021
11.53%
Março 2021
3.36%
Abril 2021
4.98%
Mai 2021
-5.36%
Junho 2021
risco0
Julho 2020
risco0
Agosto 2020
risco0
Setembro 2020
risco0
Outubro 2020
risco0
Novembro 2020
risco0
Dezembro 2020
risco0
Janeiro 2021
risco0
Fevereiro 2021
risco5
Março 2021
risco4
Abril 2021
risco3
Mai 2021
risco3
Junho 2021
0
Julho 2020
0
Agosto 2020
0
Setembro 2020
0
Outubro 2020
0
Novembro 2020
0
Dezembro 2020
0
Janeiro 2021
0
Fevereiro 2021
0
Março 2021
0
Abril 2021
0
Mai 2021
0
Junho 2021

Instrumentos mais negociados

EURUSDm
Euro to US Dollar
384
operações
59.9%
Lucrativas
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
operação
0%
Lucrativas

Distribuição por instrumentos

385
total de operações
100%
Moedas