د ډیمو حالت
LTCUSD
179.08
قیمت
8.57%
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
5.53%
Changing (1m)
SANUSD
0.2170
قیمت
-14.16%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1550
قیمت
6.16%
Changing (1m)
XMRUSD
272.69
قیمت
9.33%
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
-4.74%
Changing (1m)
ZECUSD
134.75
قیمت
2.46%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00566
قیمت
1.07%
Changing (1m)
NEOUSD
49.83
قیمت
-0.48%
Changing (1m)
OMGUSD
9.4909
قیمت
86.84%
Changing (1m)
EDOUSD
1.1337
قیمت
4.90%
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
12.31%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00292
قیمت
-5.50%
Changing (1m)
EOSUSD
5.1705
قیمت
7.85%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00374
قیمت
1.36%
Changing (1m)
ETHBTC
0.07094
قیمت
5.14%
Changing (1m)