د ډیمو حالت
BTCUSD
8342.80
قیمت
15.81%
Changing (1m)
LTCUSD
53.18
قیمت
32.55%
Changing (1m)
XMRUSD
61.76
قیمت
34.91%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00580
قیمت
62.92%
Changing (1m)
NEOUSD
10.10
قیمت
21.25%
Changing (1m)
ZECUSD
49.15
قیمت
88.24%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21876
قیمت
16.40%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01921
قیمت
10.40%
Changing (1m)
EOSUSD
3.4960
قیمت
41.20%
Changing (1m)
ETHUSD
159.17
قیمت
28.48%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1727
قیمت
-7.45%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00739
قیمت
16.56%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3310
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
SANUSD
0.2107
قیمت
15.96%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00635
قیمت
14.62%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7229
قیمت
25.44%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)