د ډیمو حالت
BTCUSD
8559.36
قیمت
19.06%
Changing (1m)
LTCUSD
55.77
قیمت
35.69%
Changing (1m)
XMRUSD
63.33
قیمت
33.02%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01898
قیمت
3.72%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00541
قیمت
40.52%
Changing (1m)
NEOUSD
10.50
قیمت
26.05%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22866
قیمت
17.28%
Changing (1m)
ETHUSD
161.38
قیمت
23.78%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1967
قیمت
-1.26%
Changing (1m)
ZECUSD
47.13
قیمت
67.48%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5451
قیمت
43.10%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00738
قیمت
11.65%
Changing (1m)
SANUSD
0.2747
قیمت
52.70%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3490
قیمت
7.38%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7306
قیمت
17.27%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00649
قیمت
14.06%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00125
قیمت
6.84%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)