د ډیمو حالت
LTCUSD
57.64
قیمت
27.18%
Changing (1m)
BTCUSD
11717.10
قیمت
24.32%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1750
قیمت
82.29%
Changing (1m)
XMRUSD
94.59
قیمت
42.73%
Changing (1m)
XRPUSD
0.29139
قیمت
44.48%
Changing (1m)
ZECUSD
94.37
قیمت
66.70%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00805
قیمت
14.67%
Changing (1m)
NEOUSD
12.66
قیمت
17.77%
Changing (1m)
OMGUSD
1.5489
قیمت
-1.69%
Changing (1m)
EDOUSD
1.2524
قیمت
69.70%
Changing (1m)
ETHUSD
387.60
قیمت
58.17%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00792
قیمت
34.47%
Changing (1m)
EOSUSD
3.0150
قیمت
13.33%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00490
قیمت
2.30%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03311
قیمت
26.96%
Changing (1m)