د ډیمو حالت
BTCUSD
8315.73
قیمت
15.43%
Changing (1m)
LTCUSD
53.02
قیمت
32.15%
Changing (1m)
XMRUSD
61.19
قیمت
33.66%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00555
قیمت
55.90%
Changing (1m)
NEOUSD
10.03
قیمت
20.41%
Changing (1m)
ZECUSD
46.92
قیمت
79.70%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21768
قیمت
15.82%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01921
قیمت
10.40%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5361
قیمت
42.82%
Changing (1m)
ETHUSD
158.38
قیمت
27.84%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1762
قیمت
-5.57%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00734
قیمت
15.77%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3330
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
SANUSD
0.2114
قیمت
16.35%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00635
قیمت
14.62%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7193
قیمت
24.81%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)