د ډیمو حالت
BTCUSD
8569.35
قیمت
19.20%
Changing (1m)
LTCUSD
56.07
قیمت
36.42%
Changing (1m)
XMRUSD
63.99
قیمت
34.40%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01906
قیمت
4.15%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00545
قیمت
41.56%
Changing (1m)
NEOUSD
10.71
قیمت
28.57%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22912
قیمت
17.52%
Changing (1m)
ETHUSD
162.22
قیمت
24.42%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1910
قیمت
-4.12%
Changing (1m)
ZECUSD
47.59
قیمت
69.12%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5551
قیمت
43.51%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00744
قیمت
12.56%
Changing (1m)
SANUSD
0.2747
قیمت
52.70%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3470
قیمت
6.77%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7345
قیمت
17.90%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00651
قیمت
14.41%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00127
قیمت
8.55%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)