د ډیمو حالت
BTCUSD
8562.56
قیمت
19.11%
Changing (1m)
LTCUSD
55.85
قیمت
35.89%
Changing (1m)
XMRUSD
63.65
قیمت
33.69%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01905
قیمت
4.10%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00545
قیمت
41.56%
Changing (1m)
NEOUSD
10.70
قیمت
28.45%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22717
قیمت
16.52%
Changing (1m)
ETHUSD
161.97
قیمت
24.23%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1770
قیمت
-11.14%
Changing (1m)
ZECUSD
47.59
قیمت
69.12%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5424
قیمت
42.99%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00740
قیمت
11.95%
Changing (1m)
SANUSD
0.2747
قیمت
52.70%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3500
قیمت
7.69%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7241
قیمت
16.23%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00650
قیمت
14.24%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00127
قیمت
8.55%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)