د ډیمو حالت
USCrude
51.23
قیمت
-3.87%
Changing (1m)
UKBrent
56.34
قیمت
-5.39%
Changing (1m)