د ډیمو حالت
LTCUSD
57.53
قیمت
5.66%
Changing (1m)
BTCUSD
8461.37
قیمت
3.85%
Changing (1m)
XRPUSD
0.25954
قیمت
-9.21%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02129
قیمت
-2.87%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00677
قیمت
1.50%
Changing (1m)
ETHUSD
178.98
قیمت
0.93%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2794
قیمت
-9.20%
Changing (1m)
NEOUSD
11.85
قیمت
61.66%
Changing (1m)
EOSUSD
3.3206
قیمت
12.97%
Changing (1m)
ETPUSD
0.4640
قیمت
32.72%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00402
قیمت
-10.67%
Changing (1m)
SANUSD
0.2597
قیمت
-27.78%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00724
قیمت
14.02%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00137
قیمت
53.93%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0146
قیمت
27.93%
Changing (1m)
XMRUSD
61.43
قیمت
18.66%
Changing (1m)
ZECUSD
34.83
قیمت
-5.28%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)