د ډیمو حالت
LTCUSD
86.33
قیمت
55.24%
Changing (1m)
BTCUSD
18801.30
قیمت
36.66%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1000
قیمت
-21.26%
Changing (1m)
XMRUSD
127.63
قیمت
1.70%
Changing (1m)
XRPUSD
0.61458
قیمت
157.32%
Changing (1m)
ZECUSD
74.80
قیمت
32.88%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00676
قیمت
-25.63%
Changing (1m)
NEOUSD
17.51
قیمت
19.77%
Changing (1m)
OMGUSD
3.6762
قیمت
17.72%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3084
قیمت
-12.88%
Changing (1m)
ETHUSD
591.24
قیمت
50.36%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00380
قیمت
-4.28%
Changing (1m)
EOSUSD
3.0334
قیمت
21.22%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00457
قیمت
13.68%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03144
قیمت
10.43%
Changing (1m)