د ډیمو حالت
BTCUSD
8273.97
قیمت
13.24%
Changing (1m)
LTCUSD
51.14
قیمت
24.61%
Changing (1m)
XMRUSD
58.76
قیمت
24.84%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00541
قیمت
49.86%
Changing (1m)
NEOUSD
9.97
قیمت
19.98%
Changing (1m)
ZECUSD
45.61
قیمت
69.37%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01893
قیمت
8.98%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21526
قیمت
14.11%
Changing (1m)
EOSUSD
3.4112
قیمت
36.63%
Changing (1m)
ETHUSD
155.65
قیمت
23.78%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1708
قیمت
-8.81%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00705
قیمت
9.98%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3290
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD
0.2338
قیمت
23.25%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00615
قیمت
10.02%
Changing (1m)
OMGUSD
0.6978
قیمت
18.25%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)