د ډیمو حالت
BTCUSD
8309.94
قیمت
15.35%
Changing (1m)
LTCUSD
53.19
قیمت
32.58%
Changing (1m)
XMRUSD
60.27
قیمت
31.65%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00556
قیمت
56.18%
Changing (1m)
NEOUSD
10.02
قیمت
20.29%
Changing (1m)
ZECUSD
46.99
قیمت
79.97%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01906
قیمت
9.54%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21607
قیمت
14.97%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5615
قیمت
43.84%
Changing (1m)
ETHUSD
157.45
قیمت
27.09%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1686
قیمت
-9.65%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00723
قیمت
14.04%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3330
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
SANUSD
0.2107
قیمت
15.96%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00637
قیمت
14.98%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7240
قیمت
25.63%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)