د ډیمو حالت
BTCUSD
8347.19
قیمت
15.87%
Changing (1m)
LTCUSD
53.40
قیمت
33.10%
Changing (1m)
XMRUSD
61.65
قیمت
34.67%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00572
قیمت
60.67%
Changing (1m)
NEOUSD
10.09
قیمت
21.13%
Changing (1m)
ZECUSD
48.61
قیمت
86.17%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21900
قیمت
16.53%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01920
قیمت
10.34%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5101
قیمت
41.76%
Changing (1m)
ETHUSD
159.37
قیمت
28.64%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1727
قیمت
-7.45%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00736
قیمت
16.09%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3350
قیمت
-0.89%
Changing (1m)
SANUSD
0.2107
قیمت
15.96%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00637
قیمت
14.98%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7232
قیمت
25.49%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)