د ډیمو حالت
LTCUSD
137.56
قیمت
26.64%
Changing (1m)
BTCUSD
31762.70
قیمت
35.74%
Changing (1m)
ETPUSD
0.0890
قیمت
23.61%
Changing (1m)
XMRUSD
136.65
قیمت
-11.57%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26740
قیمت
-36.95%
Changing (1m)
ZECUSD
83.17
قیمت
27.05%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00427
قیمت
-34.21%
Changing (1m)
NEOUSD
24.13
قیمت
50.44%
Changing (1m)
OMGUSD
3.3760
قیمت
15.60%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3888
قیمت
-1.29%
Changing (1m)
ETHUSD
1204.35
قیمت
93.96%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00243
قیمت
-5.81%
Changing (1m)
EOSUSD
2.6587
قیمت
-5.11%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00430
قیمت
-8.51%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03822
قیمت
44.44%
Changing (1m)