د ډیمو حالت
LTCUSD
59.18
قیمت
31.51%
Changing (1m)
BTCUSD
13019.60
قیمت
22.12%
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
-4.94%
Changing (1m)
XMRUSD
131.69
قیمت
44.54%
Changing (1m)
XRPUSD
0.25139
قیمت
9.43%
Changing (1m)
ZECUSD
61.53
قیمت
14.41%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01009
قیمت
18.43%
Changing (1m)
NEOUSD
17.56
قیمت
-18.02%
Changing (1m)
OMGUSD
3.2949
قیمت
8.63%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3878
قیمت
-24.42%
Changing (1m)
ETHUSD
404.42
قیمت
17.48%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00461
قیمت
-6.11%
Changing (1m)
EOSUSD
2.6683
قیمت
6.02%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00452
قیمت
7.88%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03096
قیمت
-4.44%
Changing (1m)