د ډیمو حالت
BTCUSD
8348.99
قیمت
15.89%
Changing (1m)
LTCUSD
53.56
قیمت
33.50%
Changing (1m)
XMRUSD
61.30
قیمت
33.90%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00577
قیمت
62.08%
Changing (1m)
NEOUSD
10.10
قیمت
21.25%
Changing (1m)
ZECUSD
49.03
قیمت
87.78%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21916
قیمت
16.61%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01921
قیمت
10.40%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5322
قیمت
42.66%
Changing (1m)
ETHUSD
159.46
قیمت
28.71%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1727
قیمت
-7.45%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00733
قیمت
15.62%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00124
قیمت
5.98%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3330
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
SANUSD
0.2097
قیمت
15.41%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00639
قیمت
15.34%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7229
قیمت
25.44%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)