د ډیمو حالت
LTCUSD
122.89
قیمت
-7.04%
Changing (1m)
BTCUSD
30700.30
قیمت
15.28%
Changing (1m)
ETPUSD
0.0860
قیمت
45.76%
Changing (1m)
XMRUSD
129.03
قیمت
-22.43%
Changing (1m)
XRPUSD
0.25011
قیمت
-16.24%
Changing (1m)
ZECUSD
78.56
قیمت
19.79%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00417
قیمت
-32.96%
Changing (1m)
NEOUSD
20.80
قیمت
39.13%
Changing (1m)
OMGUSD
3.1297
قیمت
24.54%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3779
قیمت
-3.05%
Changing (1m)
ETHUSD
1248.66
قیمت
94.11%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00237
قیمت
4.41%
Changing (1m)
EOSUSD
2.5031
قیمت
-3.66%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00397
قیمت
-19.64%
Changing (1m)
ETHBTC
0.04098
قیمت
69.48%
Changing (1m)