د ډیمو حالت
BTCUSD
8795.00
قیمت
2.32%
Changing (1m)
LTCUSD
61.04
قیمت
8.88%
Changing (1m)
ETPUSD
0.2550
قیمت
-23.88%
Changing (1m)
ZECUSD
49.77
قیمت
-4.78%
Changing (1m)
ETHUSD
224.71
قیمت
35.34%
Changing (1m)
XRPUSD
0.23104
قیمت
2.51%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02564
قیمت
32.03%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00691
قیمت
6.47%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00556
قیمت
-7.18%
Changing (1m)
XMRUSD
70.51
قیمت
10.45%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1708
قیمت
-1.67%
Changing (1m)
NEOUSD
10.79
قیمت
2.66%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2156
قیمت
-35.58%
Changing (1m)
SANUSD
0.1424
قیمت
-35.18%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5391
قیمت
-2.80%
Changing (1m)
OMGUSD
0.8191
قیمت
9.45%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00800
قیمت
8.11%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
0.00%
Changing (1m)