د ډیمو حالت
LTCUSD
58.07
قیمت
40.50%
Changing (1m)
BTCUSD
11250.60
قیمت
23.91%
Changing (1m)
ETPUSD
0.2050
قیمت
135.63%
Changing (1m)
XMRUSD
87.86
قیمت
39.70%
Changing (1m)
XRPUSD
0.30956
قیمت
76.27%
Changing (1m)
ZECUSD
81.61
قیمت
63.32%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00778
قیمت
12.59%
Changing (1m)
NEOUSD
12.29
قیمت
28.15%
Changing (1m)
OMGUSD
1.5516
قیمت
11.50%
Changing (1m)
EDOUSD
1.1743
قیمت
82.63%
Changing (1m)
ETHUSD
390.55
قیمت
73.45%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00711
قیمت
31.67%
Changing (1m)
EOSUSD
3.0470
قیمت
26.17%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00513
قیمت
13.50%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03474
قیمت
39.69%
Changing (1m)