د ډیمو حالت
خرڅول
0.03
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۳۹
1.22903
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
163.02 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.22903
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
163.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
12.99
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۱
1.22939
1.17447
0.00000
0.00000
ګټه
-71 341.08 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.22939
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-71 341.08 USD
د سوداګرۍ حجم
12.99
اوسنی قیمت
1.17447
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۲۸
1.22926
1.17447
0.00000
0.00000
ګټه
-54.79 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.22926
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-54.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.17447
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
3.71
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۳
1.21369
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
14 469.00 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21369
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
14 469.00 USD
د سوداګرۍ حجم
3.71
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.48
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۵۸
1.22645
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
2 484.48 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.22645
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2 484.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.48
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
1
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۲۶
1.22087
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
4 618.00 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.22087
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
4 618.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
1
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۶
1.21245
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
3 776.00 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21245
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3 776.00 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.94
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۷
1.21118
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
3 430.06 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21118
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3 430.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.94
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.91
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۸
1.20700
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
2 940.21 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20700
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2 940.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.91
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.81
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۳
1.20315
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
2 305.26 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20315
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2 305.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.81
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.69
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
1.20247
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
1 916.82 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20247
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1 916.82 USD
د سوداګرۍ حجم
0.69
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.58
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۷
1.20163
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
1 562.52 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20163
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1 562.52 USD
د سوداګرۍ حجم
0.58
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.49
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۱
1.20123
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
1 300.46 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20123
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1 300.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.49
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.41
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۴
1.19979
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
1 029.10 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19979
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1 029.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.41
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.35
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۹
1.19929
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
861.00 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19929
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
861.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.35
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.29
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۰۳
1.19878
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
698.61 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19878
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
698.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.29
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.24
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۹
1.19834
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
567.60 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19834
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
567.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.24
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.2
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۷
1.19752
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
456.60 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19752
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
456.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.2
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.17
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۶
1.19685
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
376.72 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19685
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
376.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.17
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.14
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۲
1.19622
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
301.42 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19622
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
301.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.14
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۰۴
1.19582
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
253.56 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19582
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
253.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.12
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۰۵
1.19564
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
209.50 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19564
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
209.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.08
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۲
1.19525
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
164.48 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19525
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
164.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.07
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۸
1.19485
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
141.12 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19485
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
141.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
1.19446
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
118.62 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19446
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
118.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.07
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۴
1.19401
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
135.24 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19401
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
135.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۲
1.19339
1.17469
0.00000
0.00000
ګټه
112.20 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19339
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
112.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.17469
ګټه ترې واخله
0.00000