د ډیمو حالت
خرڅول
2
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۱
1808.00
1793.16
0.00
0.00
ګټه
2 968.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1808.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
2 968.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
2
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
1804.40
1793.16
0.00
0.00
ګټه
2 248.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1804.40
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
2 248.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
2
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۳
1796.00
1793.16
0.00
0.00
ګټه
568.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1796.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
568.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
2
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۱۲
1787.45
1793.16
0.00
0.00
ګټه
-1 142.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1787.45
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-1 142.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
پلورل په
2
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۵۴
159.800
156.166
0.000
0.000
ګټه
0.00 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
159.800
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
156.166
ګټه ترې واخله
0.000
پلورل په
2
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۸
158.600
156.166
0.000
0.000
ګټه
0.00 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
158.600
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
156.166
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
2
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۰
157.835
156.183
0.000
0.000
ګټه
2 911.24 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
157.835
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
2 911.24 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
2
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۸
156.619
156.183
0.000
0.000
ګټه
768.34 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
156.619
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
768.34 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
2
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۹
155.530
156.183
0.000
0.000
ګټه
-1 150.75 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
155.530
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1 150.75 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
155.284
156.183
0.000
153.550
ګټه
-792.13 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
155.284
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-792.13 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
153.550
خرڅول
1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۰:۰۸
155.141
156.183
0.000
153.550
ګټه
-918.13 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
155.141
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-918.13 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
153.550
خرڅول
1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۵۵
154.996
156.183
0.000
153.550
ګټه
-1 045.90 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
154.996
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1 045.90 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
153.550
خرڅول
1
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۹
154.729
156.183
0.000
153.550
ګټه
-1 281.16 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
154.729
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1 281.16 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
153.550
خرڅول
1
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۳
154.494
156.183
0.000
153.550
ګټه
-1 488.22 USD
GBPJPY.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
154.494
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1 488.22 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
156.183
ګټه ترې واخله
153.550
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۴۲
1618.00
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1618.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۳۵
1643.23
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1643.23
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۰
1631.79
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1631.79
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
1654.11
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1654.11
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۶
1660.06
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1660.06
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۲
1648.16
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1648.16
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
1625.84
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1625.84
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
1637.74
1793.16
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
XAUUSD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1637.74
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1793.16
ګټه ترې واخله
0.00
پلورل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
1.76251
1.70138
0.00000
1.66000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.76251
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.70138
ګټه ترې واخله
1.66000
اخستل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
1.64458
1.70158
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.64458
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.70158
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
1.62740
1.70158
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.62740
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.70158
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
1.61482
1.70158
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPCAD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.61482
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
2
اوسنی قیمت
1.70158
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
1.91209
1.92320
0.00000
1.97000
ګټه
0.00 USD
GBPNZD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.91209
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
1.92320
ګټه ترې واخله
1.97000
اخستل په
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
1.90393
1.92320
0.00000
1.97000
ګټه
0.00 USD
GBPNZD.
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.90393
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
3
اوسنی قیمت
1.92320
ګټه ترې واخله
1.97000