د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۱
1.12927
1.12915
0.00000
1.12527
ګټه
0.02 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12927
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12915
ګټه ترې واخله
1.12527
خرڅول
0.01
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۱
1.13090
1.12915
0.00000
1.12690
ګټه
1.65 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.13090
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.65 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12915
ګټه ترې واخله
1.12690
خرڅول
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۵
1.13326
1.12915
1.13326
0.00000
ګټه
4.01 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.13326
د تاوان مخه ونیسئ
1.13326
ګټه
4.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12915
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۴
1.12727
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.12727
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
1.12527
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.12527
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۲۴
1.12327
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۲۴
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.12327
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۹
1.12127
1.12915
0.00000
1.11727
ګټه
-7.98 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12127
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12915
ګټه ترې واخله
1.11727
خرڅول
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۹
1.11927
1.12915
0.00000
1.11527
ګټه
-9.98 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.11927
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12915
ګټه ترې واخله
1.11527
پلورل په
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۱۴
1.11736
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.11736
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۰
1.11536
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.11536
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۹
1.11336
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.11336
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۴
1.11136
1.12915
0.00000
1.10736
ګټه
-17.89 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.11136
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-17.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12915
ګټه ترې واخله
1.10736
خرڅول
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۰
1.10936
1.12915
0.00000
1.10536
ګټه
-19.89 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.10936
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12915
ګټه ترې واخله
1.10536
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۱
1.10737
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.10737
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۲
1.10537
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.10537
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۸
1.10337
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.10337
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
1.10137
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.10137
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۴۹
1.09937
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.09937
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۳۱
1.09737
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.09737
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۱۱
1.09537
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.09537
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۴۶
1.09337
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.09337
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۱
1.09137
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.09137
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۰۲
1.08937
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.08937
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۴۲
1.08737
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.08737
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۲۰
1.08537
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.08537
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۳
1.08337
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.08337
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۴۴
1.08137
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.08137
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۲۴
1.07937
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.07937
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۵۶
1.07737
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.07737
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۳۷
1.07537
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.07537
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۷
1.07337
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.07337
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۵۷
1.07137
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.07137
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۲۸
1.06937
1.12910
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.06937
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.12910
ګټه ترې واخله
0.00000