د ډیمو حالت
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۶
25.504
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.92 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.504
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۳
25.504
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.92 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.504
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۱
25.505
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.97 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.505
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
25.504
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.92 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.504
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
25.504
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.92 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.504
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۶
25.499
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.67 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.499
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.67 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۴
25.501
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.77 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.501
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۳
25.501
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.77 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.501
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۰
25.502
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.82 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.502
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.82 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۸
25.502
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.82 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.502
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.82 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
25.501
24.872
0.000
0.000
ګټه
-31.77 USD
XAGUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.501
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
24.872
ګټه ترې واخله
0.000