د ډیمو حالت
خرڅول
0.02
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۴:۰۸
1.24658
1.24677
0.00000
1.24508
ګټه
0.00 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24658
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.24677
ګټه ترې واخله
1.24508
خریداری کول
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۴
1.24626
1.24595
0.00000
1.24826
ګټه
0.00 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.24626
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.24595
ګټه ترې واخله
1.24826
خرڅول
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
1.24358
1.24677
0.00000
1.24508
ګټه
-0.03 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24358
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.24677
ګټه ترې واخله
1.24508
خریداری کول
1.23
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۴
130.633
130.753
0.000
131.160
ګټه
1.34 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
130.633
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
1.34 USD
د سوداګرۍ حجم
1.23
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خرڅول
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۳
130.798
130.856
0.000
130.597
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.798
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.856
ګټه ترې واخله
130.597
خرڅول
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۰
0.74842
0.74800
0.00000
0.74643
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.74842
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.74800
ګټه ترې واخله
0.74643
خرڅول
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۶
1.18593
1.18659
0.00000
1.18394
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.18593
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18659
ګټه ترې واخله
1.18394
خریداری کول
0.23
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۱
0.74964
0.74770
0.00000
0.75334
ګټه
-0.45 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.74964
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.45 USD
د سوداګرۍ حجم
0.23
اوسنی قیمت
0.74770
ګټه ترې واخله
0.75334
خریداری کول
1.13
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۶
1.18755
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-1.42 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.18755
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.42 USD
د سوداګرۍ حجم
1.13
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
1.13
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۲
130.935
130.753
0.000
131.160
ګټه
-1.87 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
130.935
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.87 USD
د سوداګرۍ حجم
1.13
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.13
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۵
0.75262
0.74770
0.00000
0.75334
ګټه
-0.64 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.75262
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
0.74770
ګټه ترې واخله
0.75334
خریداری کول
0.74
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۱۳
131.235
130.753
0.000
131.160
ګټه
-3.24 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
131.235
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.74
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.74
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
1.19062
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-3.20 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.19062
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.74
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
0.41
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۸
131.535
130.753
0.000
131.160
ګټه
-2.91 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
131.535
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.91 USD
د سوداګرۍ حجم
0.41
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.07
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۴
0.75562
0.74770
0.00000
0.75334
ګټه
-0.55 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.75562
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
0.74770
ګټه ترې واخله
0.75334
خریداری کول
0.23
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۸
131.836
130.753
0.000
131.160
ګټه
-2.26 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
131.836
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.23
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.04
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۶
0.75862
0.74770
0.00000
0.75334
ګټه
-0.44 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.75862
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.44 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.74770
ګټه ترې واخله
0.75334
خریداری کول
0.41
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۵
1.19362
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-3.01 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.19362
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.41
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
0.13
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۲
132.136
130.753
0.000
131.160
ګټه
-1.63 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.136
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.63 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.07
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۹
132.435
130.753
0.000
131.160
ګټه
-1.07 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.435
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.23
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۹
1.19665
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-2.38 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.19665
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.23
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
0.02
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۲
0.76162
0.74770
0.00000
0.75334
ګټه
-0.28 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.76162
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.28 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.74770
ګټه ترې واخله
0.75334
خریداری کول
0.01
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۹
0.76458
0.74770
0.00000
0.75334
ګټه
-0.17 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.76458
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.74770
ګټه ترې واخله
0.75334
خریداری کول
0.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۱۲
1.19966
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-1.74 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.19966
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۳۴
132.737
130.753
0.000
131.160
ګټه
-0.72 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.737
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.07
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۲
1.20267
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-1.15 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20267
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
0.04
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۴
1.20571
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-0.78 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20571
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
0.02
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
1.20870
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-0.45 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20870
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.45 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
خریداری کول
0.02
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۳
133.037
130.753
0.000
131.160
ګټه
-0.41 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.037
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۲
133.359
130.753
0.000
131.160
ګټه
-0.24 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.359
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.753
ګټه ترې واخله
131.160
خریداری کول
0.01
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۶
1.21303
1.18629
0.00000
1.19205
ګټه
-0.27 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21303
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18629
ګټه ترې واخله
1.19205
کاپی
36.23 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
-7.33%
-89.98%
0.00
0.00
ګټه
-63.52 USD
GrowthFactor
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-63.52 USD
د سوداګرۍ حجم
36.23 USD
ګټه ترې واخله
0.00