د ډیمو حالت
خرڅول
0.04
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۴
133.315
133.411
0.000
133.085
ګټه
-0.03 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
133.315
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
133.411
ګټه ترې واخله
133.085
خریداری کول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
133.247
133.383
0.000
133.447
ګټه
0.01 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.247
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
133.383
ګټه ترې واخله
133.447
خریداری کول
0.02
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۴
1.21372
1.21442
0.00000
1.21522
ګټه
0.01 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21372
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.21442
ګټه ترې واخله
1.21522
خرڅول
0.01
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۹
1.21417
1.21465
0.00000
1.21216
ګټه
0.00 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21417
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.21465
ګټه ترې واخله
1.21216
خرڅول
0.02
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۳
133.014
133.411
0.000
133.085
ګټه
-0.07 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
133.014
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
133.411
ګټه ترې واخله
133.085
خرڅول
0.02
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۱۱
0.77211
0.77085
0.00000
0.77051
ګټه
0.03 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.77211
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.77085
ګټه ترې واخله
0.77051
خرڅول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۰۵
132.713
133.411
0.000
133.085
ګټه
-0.06 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.713
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
133.411
ګټه ترې واخله
133.085
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
1.21672
1.21442
0.00000
1.21522
ګټه
-0.02 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21672
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.21442
ګټه ترې واخله
1.21522
خرڅول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۵
0.76908
0.77085
0.00000
0.77051
ګټه
-0.02 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.76908
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.77085
ګټه ترې واخله
0.77051
خریداری کول
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۸
0.77103
0.77064
0.00000
0.77333
ګټه
-0.02 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77103
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.77064
ګټه ترې واخله
0.77333
خرڅول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۵
1.21130
1.21219
0.00000
1.20929
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21130
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.21219
ګټه ترې واخله
1.20929
خریداری کول
0.04
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۵
1.21192
1.21198
0.00000
1.21412
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21192
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.21198
ګټه ترې واخله
1.21412
خریداری کول
0.02
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۷
0.77404
0.77064
0.00000
0.77333
ګټه
-0.07 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77404
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.77064
ګټه ترې واخله
0.77333
خریداری کول
0.02
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۹
1.21487
1.21198
0.00000
1.21412
ګټه
-0.06 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21487
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.21198
ګټه ترې واخله
1.21412
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۷
0.77704
0.77064
0.00000
0.77333
ګټه
-0.06 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77704
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.77064
ګټه ترې واخله
0.77333
خریداری کول
0.01
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
1.21787
1.21198
0.00000
1.21412
ګټه
-0.06 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21787
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.21198
ګټه ترې واخله
1.21412
کاپی
79.64 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
-7.33%
-45.25%
0.00
0.00
ګټه
-20.11 USD
GrowthFactor
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-20.11 USD
د سوداګرۍ حجم
79.64 USD
ګټه ترې واخله
0.00