د ډیمو حالت
خرڅول
0.16
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۲۳
126.484
126.330
0.000
125.176
ګټه
0.24 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.484
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
126.330
ګټه ترې واخله
125.176
خرڅول
0.16
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۴۹
1.21349
1.21244
0.00000
1.20220
ګټه
0.17 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21349
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
1.20220
خرڅول
0.08
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۵۱
1.21328
1.21244
0.00000
0.00000
ګټه
0.07 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21328
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.07
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۰۲
1.21022
1.21244
0.00000
0.00000
ګټه
-0.16 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21022
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.15
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
1.20966
1.21244
0.00000
1.20220
ګټه
-0.42 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20966
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.15
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
1.20220
خرڅول
0.14
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶
1.20740
1.21244
0.00000
1.20220
ګټه
-0.71 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20740
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.71 USD
د سوداګرۍ حجم
0.14
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
1.20220
خرڅول
0.06
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۰
1.20724
1.21244
0.00000
0.00000
ګټه
-0.31 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20724
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.31 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.05
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۱۳
1.20425
1.21244
0.00000
0.00000
ګټه
-0.41 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20425
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.15
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۶
126.180
126.330
0.000
125.176
ګټه
-0.22 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.180
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.15
اوسنی قیمت
126.330
ګټه ترې واخله
125.176
خرڅول
0.14
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۱۱
125.885
126.330
0.000
125.176
ګټه
-0.60 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
125.885
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.14
اوسنی قیمت
126.330
ګټه ترې واخله
125.176
خرڅول
0.13
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۳
1.20433
1.21244
0.00000
1.20220
ګټه
-1.05 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20433
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
1.20220
خرڅول
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۰
1.20157
1.21244
0.00000
1.20220
ګټه
-1.30 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20157
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.12
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
1.20220
خرڅول
0.13
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۷
125.448
126.330
0.000
125.176
ګټه
-1.10 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
125.448
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
126.330
ګټه ترې واخله
125.176
خرڅول
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
125.283
126.330
0.000
125.176
ګټه
-1.21 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
125.283
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.12
اوسنی قیمت
126.330
ګټه ترې واخله
125.176
کاپی
7.61 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
157.95%
112.41%
0.00
0.00
ګټه
-2.39 USD
PIPS DIGGER
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-2.39 USD
د سوداګرۍ حجم
7.61 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۵
1.19856
1.21244
0.00000
1.20220
ګټه
-1.53 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19856
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.53 USD
د سوداګرۍ حجم
0.11
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
1.20220
خرڅول
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
124.987
126.330
0.000
125.176
ګټه
-1.42 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
124.987
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.11
اوسنی قیمت
126.330
ګټه ترې واخله
125.176
خرڅول
0.1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۰۰
1.19560
1.21244
0.00000
1.20220
ګټه
-1.68 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19560
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
1.20220
خرڅول
0.1
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
124.684
126.330
0.000
125.176
ګټه
-1.58 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
124.684
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
126.330
ګټه ترې واخله
125.176
خریداری کول
0.2
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۳۱
1860.00
1837.98
0.00
1885.00
ګټه
-4.40 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1860.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-4.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.2
اوسنی قیمت
1837.98
ګټه ترې واخله
1885.00
خریداری کول
0.2
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۲
1867.19
1837.98
0.00
1885.00
ګټه
-5.84 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1867.19
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-5.84 USD
د سوداګرۍ حجم
0.2
اوسنی قیمت
1837.98
ګټه ترې واخله
1885.00
خرڅول
0.19
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
0.88872
0.90045
0.00000
0.88600
ګټه
-1.74 USD
NZDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.88872
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.19
اوسنی قیمت
0.90045
ګټه ترې واخله
0.88600
خرڅول
0.03
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
1.17131
1.21244
0.00000
0.00000
ګټه
-1.23 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17131
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.23 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.21244
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
45.10 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
2013.49%
902.56%
0.00
0.00
ګټه
-3.74 USD
benxfx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-3.74 USD
د سوداګرۍ حجم
45.10 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
14.65 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
24.67%
115.98%
0.00
0.00
ګټه
5.44 USD
GPSrobot
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
5.44 USD
د سوداګرۍ حجم
14.65 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
38.36 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
195.56%
66.08%
0.00
0.00
ګټه
9.31 USD
Farhanfx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
9.31 USD
د سوداګرۍ حجم
38.36 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
0.00 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
46.39%
342.01%
0.00
0.00
ګټه
178.30 USD
SFT
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
178.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.00 USD
ګټه ترې واخله
0.00