د ډیمو حالت
خریداری کول
0.31
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۴۸
2.02666
2.02789
0.00000
0.00000
ګټه
18.24 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
2.02666
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
18.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.31
اوسنی قیمت
2.02789
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
2.01
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۴۷
1.07293
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-86.57 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07293
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-86.57 USD
د سوداګرۍ حجم
2.01
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.31
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۸
2.02538
2.02789
0.00000
0.00000
ګټه
43.66 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
2.02538
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
43.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.31
اوسنی قیمت
2.02789
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.31
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۵
2.03564
2.02789
0.00000
0.00000
ګټه
-160.14 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
2.03564
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-160.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.31
اوسنی قیمت
2.02789
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۸
2.02417
2.02789
0.00000
0.00000
ګټه
72.06 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
2.02417
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
72.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
2.02789
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.33
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۶
2.04418
2.02789
0.00000
0.00000
ګټه
-351.05 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
2.04418
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-351.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.33
اوسنی قیمت
2.02789
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.35
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۸
1484.08
1491.48
0.00
0.00
ګټه
-266.00 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1484.08
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-266.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.35
اوسنی قیمت
1491.48
ګټه ترې واخله
0.00
اخستل په
0.51
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۰۴
1.93300
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.93300
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.51
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.12
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۵
1.96465
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
-489.98 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.96465
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-489.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.12
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
1.96475
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
-81.53 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.96475
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-81.53 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.11
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
1.94403
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
-594.49 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.94403
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-594.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.11
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.51
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۴۰
1.07044
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-103.33 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07044
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-103.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.51
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.35
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۸
1510.14
1491.35
0.00
1520.14
ګټه
-664.65 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1510.14
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-664.65 USD
د سوداګرۍ حجم
0.35
اوسنی قیمت
1491.35
ګټه ترې واخله
1520.14
کاپی
152.47 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
196.66%
295.67%
0.00
0.00
ګټه
71.08 USD
SQD_Trainer
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
71.08 USD
د سوداګرۍ حجم
152.47 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
114.51 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
7.05%
26.57%
0.00
0.00
ګټه
18.36 USD
RGB
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
18.36 USD
د سوداګرۍ حجم
114.51 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
5.51
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۹
1.08196
1.07323
0.00000
0.00000
ګټه
-3 192.35 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08196
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3 192.35 USD
د سوداګرۍ حجم
5.51
اوسنی قیمت
1.07323
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.36
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
1.94241
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
-1 982.98 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.94241
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1 982.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.36
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.29
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
1.93967
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
-1 648.32 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.93967
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1 648.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.29
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
1.93686
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
-1 290.06 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.93686
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1 290.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.22
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.22
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
1.93610
2.02806
0.00000
0.00000
ګټه
-1 300.78 USD
GBPNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.93610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1 300.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.22
اوسنی قیمت
2.02806
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.43
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
1.06953
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-112.20 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06953
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-112.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.43
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
194.87 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
277.12%
710.64%
0.00
0.00
ګټه
133.93 USD
bkhe31
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
133.93 USD
د سوداګرۍ حجم
194.87 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۶
1.06873
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-159.21 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06873
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-159.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.51
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.51
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۳
1.06820
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-176.53 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06820
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-176.53 USD
د سوداګرۍ حجم
0.51
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
1.06734
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-88.27 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06734
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-88.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.22
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.22
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
1.06734
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-88.27 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06734
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-88.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.22
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.29
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
1.06734
1.07329
0.00000
0.00000
ګټه
-116.37 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06734
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-116.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.29
اوسنی قیمت
1.07329
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
248.13 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
85.54%
493.15%
0.00
0.00
ګټه
515.31 USD
MoneSTER_KSM
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
515.31 USD
د سوداګرۍ حجم
248.13 USD
ګټه ترې واخله
0.00