د ډیمو حالت
خرڅول
1.24
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۱
130.072
130.173
0.000
0.000
ګټه
-1.12 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.072
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.12 USD
د سوداګرۍ حجم
1.24
اوسنی قیمت
130.173
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
1.24
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۵۲
130.132
130.173
0.000
0.000
ګټه
-0.46 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.132
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.46 USD
د سوداګرۍ حجم
1.24
اوسنی قیمت
130.173
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
1740.80
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.09 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1740.80
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۸
1741.41
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.11 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1741.41
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۸
1741.43
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.11 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1741.43
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
1741.39
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.11 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1741.39
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
1741.38
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.11 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1741.38
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۶
1741.41
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.11 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1741.41
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۱۲
1742.71
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.15 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1742.71
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
1743.32
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.17 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1743.32
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
1743.37
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.17 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1743.37
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۲
1743.18
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.17 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1743.18
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۶
1743.92
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.19 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1743.92
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۵
1744.00
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.19 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1744.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۲
1744.10
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.19 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1744.10
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۹
1744.19
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.20 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1744.19
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۱۳
1743.30
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.17 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1743.30
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۹
1744.90
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.22 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1744.90
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۸
1744.91
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.22 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1744.91
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۶
1747.35
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.29 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1747.35
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۱۳
1750.69
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.26 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1750.69
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۱۲
1750.69
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.26 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1750.69
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.02
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۶
1742.40
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.09 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1742.40
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۲
1754.63
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.34 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1754.63
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.34 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۳۰
1768.72
1737.67
0.00
0.00
ګټه
-0.62 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1768.72
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۰
1773.88
1737.67
0.00
1779.66
ګټه
-0.72 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1773.88
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
1779.66
خریداری کول
0.01
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۸
1777.18
1737.67
0.00
1778.90
ګټه
-0.40 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1777.18
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1737.67
ګټه ترې واخله
1778.90
خریداری کول
1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۹
1.17794
1.16808
0.00000
1.17900
ګټه
-9.86 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17794
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.86 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.16808
ګټه ترې واخله
1.17900
کاپی
29.66 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۴۸
24.67%
196.37%
0.00
0.00
ګټه
5.55 USD
GPSrobot
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
5.55 USD
د سوداګرۍ حجم
29.66 USD
ګټه ترې واخله
0.00