د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
110.249
110.135
0.000
0.000
ګټه
0.94 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.249
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.94 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
110.136
110.135
0.000
0.000
ګټه
-0.09 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.136
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
110.083
110.135
0.000
0.000
ګټه
-0.57 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.083
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
110.023
110.135
0.000
0.000
ګټه
-1.12 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.023
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
109.933
110.135
0.000
109.473
ګټه
-1.93 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.933
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.93 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
109.473
خرڅول
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
109.852
110.135
0.000
109.464
ګټه
-2.67 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.852
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.67 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
109.464
خرڅول
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
109.638
110.135
0.000
109.459
ګټه
-4.61 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.638
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
109.459
خرڅول
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
109.597
110.135
0.000
109.462
ګټه
-4.98 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.597
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
110.135
ګټه ترې واخله
109.462