د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
0.91598
0.91773
0.00000
0.91089
ګټه
-2.26 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.91598
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.91773
ګټه ترې واخله
0.91089
خرڅول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
0.91332
0.91773
0.00000
0.91089
ګټه
-5.70 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.91332
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.70 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.91773
ګټه ترې واخله
0.91089
خرڅول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
0.91066
0.91773
0.00000
0.91089
ګټه
-9.14 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.91066
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.91773
ګټه ترې واخله
0.91089
خرڅول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
0.90843
0.91773
0.00000
0.91089
ګټه
-12.02 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.90843
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-12.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.91773
ګټه ترې واخله
0.91089
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
1.07438
1.07894
0.00000
1.07935
ګټه
5.01 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.07438
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
5.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07894
ګټه ترې واخله
1.07935
خریداری کول
0.01
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
1.07633
1.07894
0.00000
1.07935
ګټه
2.86 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.07633
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07894
ګټه ترې واخله
1.07935
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
1.07834
1.07894
0.00000
1.07935
ګټه
0.66 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.07834
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07894
ګټه ترې واخله
1.07935
خریداری کول
0.01
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
1.08033
1.07894
0.00000
1.07935
ګټه
-1.53 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08033
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.53 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07894
ګټه ترې واخله
1.07935
خریداری کول
0.01
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
1.08232
1.07894
0.00000
1.07935
ګټه
-3.72 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08232
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07894
ګټه ترې واخله
1.07935
خرڅول
0.01
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۳
1.08567
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
6.87 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08567
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
6.87 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۶
1.08365
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
4.65 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08365
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
4.65 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۳
1.08165
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
2.45 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.08165
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.45 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۷
1.07966
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
0.27 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07966
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۸
1.07761
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-1.99 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07761
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
1.07554
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-4.26 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07554
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۷
1.07355
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-6.45 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07355
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.45 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۳۴
1.07156
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-8.63 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07156
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.63 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۳
1.06956
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-10.83 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06956
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۳۳
1.06753
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-13.06 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06753
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۲
1.06552
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-15.26 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06552
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-15.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۷
1.06352
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-17.46 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06352
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-17.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257
خرڅول
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۵
1.06151
1.07942
0.00000
1.07257
ګټه
-19.67 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.06151
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.67 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.07942
ګټه ترې واخله
1.07257